Hà Nội

Tin nổi bật

Đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ

Đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ

19:46 | 21/07/2015

(Chinhphu.vn) - Xuất phát từ yêu cầu của từng vị trí cần tuyển dụng, bổ nhiệm, Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ (VPCP) luôn bàn bạc dân chủ, đánh giá nhiều mặt để bảo đảm sự phù hợp tốt nhất với phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, kinh nghiệm công tác của cán bộ.

(Chinhphu.vn) - Là hai Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ VPCP với số lượng đảng viên lớn, Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ và Đảng bộ Cục Quản trị được lãnh đạo VPCP tin cậy giao phó đảm nhận hai trụ cột công tác của VPCP là bảo đảm thông tin truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm điều kiện vật chất, hậu cần, kỹ thuật phục vụ các hoạt động của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo VPCP, góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của VPCP.

Chủ động, tích cực trong công tác tham mưu tổng hợp

(Chinhphu.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, VPCP đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có công tác tham mưu tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội Đảng bộ VPCP lần thứ 25: Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao công tác tham mưu

(Chinhphu.vn) - Ngày 21/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thủ tướng chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Ngày 21/7, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015-2020. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ 25 VPCP: Đổi mới, thiết thực, hiệu quả và phát huy dân chủ

(Chinhphu.vn) – Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) nhiệm kỳ 2015 - 2020 đang được tích cực triển khai đảm bảo đúng tiến độ theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, và tăng cường phát huy dân chủ, bảo đảm chấp hành đúng mọi quy định, quy chế của Đảng.

Đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể xây dựng TTHNQG phát triển toàn diện

(Chinhphu.vn) – Trong 2 ngày (24 và 25/6), Đảng bộ Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TTHNQG) đã tổ chức thành công Đại hội đạị biểu Đảng bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên; Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành; Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VPCP Nguyễn Tiến Dũng đã đến dự Đại hội.

VPCP bế mạc Lớp đối tượng kết nạp Đảng

(Chinhphu.vn) - “Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Đảng là tăng cường sức chiến đấu và đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng”.

Chi bộ Vụ Pháp luật: Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy

(Chinhphu.vn) – Sáng 1/6, Vụ Pháp luật – Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 nhằm tổng kết, đánh giá các mặt công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ trước, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

VPCP khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

(Chinhphu.vn) – Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, ngày 26/5, Văn phòng Đảng uỷ tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị kết nạp Đảng cho 101 quần chúng ưu tú ở các đơn vị thuộc VPCP.

Đại hội Đảng bộ Hội trường Thống Nhất nhiệm kỳ 2015-2020

(Chinhphu.vn) – Ngày 15/5, tại TP.HCM, Đảng bộ Hội trường Thống Nhất (Văn phòng Chính phủ) đã tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ Cục HC-QT II phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

(Chinhphu.vn) - Với truyền thống đảng bộ “trong sạch, vững mạnh” bằng sức mạnh đoàn kết, nhất trí, toàn thể cán bộ , đảng viên Đảng bộ Cục Hành chính - Quản trị II quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Cục Hành chính - Quản trị II nhiệm kỳ 2015-2020.

(Chinhphu.vn) – Thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống để cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan phấn đấu, rèn luyện với 5 tiêu chí cơ bản: Lập trường, tư tưởng; công tác chuyên môn; đạo đức, lối sống; ý thức chấp hành nội quy, quy định và tinh thần hợp tác quốc tế.

(Chinhphu.vn) – Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng đã có Quyết định thành lập Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Chi bộ Kế hoạch Tài vụ: CCHC sẽ là nhiệm vụ trọng tâm

(Chinhphu.vn) - Ngày 30/3, tại TP.HCM, Chi bộ Kế hoạch Tài vụ thuộc Đảng bộ Hội trường Thống Nhất (HTTN) đã tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2017 để bầu ra Chi ủy mới.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Cục HC-QT II ngày càng vững mạnh

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 19-24/3, tại TPHCM, Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Cục Hành chính-Quản trị II Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã diễn ra thành công tốt đẹp, bầu ra cấp ủy mới cho nhiệm kỳ 2015-2017.

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ, Vụ Khoa giáo - Văn xã

(Chinhphu.vn) - Chiều 27/3, Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ, Vụ Khoa giáo - Văn xã đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, đánh giá toàn diện hoạt động trong nhiệm kỳ 2012 - 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu ra Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy của các Chi bộ nhiệm kỳ mới 2015 - 2017.

Đại hội Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ: Đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

(Chinhphu.vn) - Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ trong nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng tầm là một cơ quan thông tin điện tử chính thống của Chính phủ và của quốc gia.

Chi bộ Vụ III tập trung lãnh đạo 3 trụ cột công tác trong nhiệm kỳ mới

(Chinhphu.vn) - Sáng 26/3, Chi bộ Vụ Theo dõi phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân và Chính quyền địa phương (Vụ III) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, bầu ra Chi ủy mới và các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 25.

Đại hội Chi bộ Vụ Kinh tế ngành, Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2015-2017

(Chinhphu.vn) - Sáng 25/3, Chi bộ Vụ Kinh tế ngành, Chi bộ Vụ Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm tập trung, phân tích, đánh giá toàn diện hoạt động trong nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng, mục tiêu hoạt động và bầu ra Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy của Chi bộ nhiệm kỳ mới 2015 - 2017.

(Chính phủ.vn) - Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đang tiến hành Đại hội cơ sở hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ 25 của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

(Chinhphu.vn) – Hoạt động tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ phải có nội dung thiết thực, hình thức trang trọng, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Đại hội Chi bộ Văn phòng Cổng TTĐT Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Sáng 21/1, Chi bộ Văn phòng Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đây là Chi bộ đầu tiên thuộc Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức Đại hội.

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

(Chinhphu.vn) - Chiều 4/12, Đảng uỷ VPCP tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và trao giấy chứng nhận cho các đồng chí đảng viên mới.

Top