Hà Nội

Nâng cao chất lượng thông tin truyền thông và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật

(Chinhphu.vn) - Là hai Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ VPCP với số lượng đảng viên lớn, Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ và Đảng bộ Cục Quản trị được lãnh đạo VPCP tin cậy giao phó đảm nhận hai trụ cột công tác của VPCP là bảo đảm thông tin truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm điều kiện vật chất, hậu cần, kỹ thuật phục vụ các hoạt động của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo VPCP, góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của VPCP.

21/07/2015 19:19

Ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào truyền thông tại VPCP

.

Tại Đại hội Đảng bộ VPCP lần thứ 25 tổ chức ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh coi đây là nhiệm vụ then chốt trong thực hiện chức năng thông tin truyền thông của VPCP, bởi theo Thủ tướng, công tác ứng dụng CNTT tại VPCP phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền điện tử ở các cấp.

.

Theo Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ đang đảm nhiệm một trong ba chức năng trụ cột của VPCP, đó là bảo đảm thông tin truyền thông và ứng dụng CNTT phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đại hội Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua đã xác định mục tiêu là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị thực hiện ngày càng hiệu quả hơn nhiệm vụ này.

.

Trình bày tham luận tại Đại hội về vai trò của Cổng TTĐT Chính phủ trong công tác thông tin truyền thông và ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Lê Phúc, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ cho rằng, CNTT trong thời đại ngày nay đã trở thành một trong những động lực quan trọng nhất cho sự phát triển, không một lĩnh vực nào hiện nay mà không có sự có mặt của ứng dụng CNTT.

.

Đồng chí Nguyễn Lê Phúc cho biết, nhận thức rõ điều này, Đảng ủy Cổng TTĐT Chính phủ đã có định hướng đổi mới mạnh mẽ phương thức tiếp cận và tuyên truyền chính sách của Chính phủ với việc tăng cường ứng dụng CNTT.

.

Trong tương lai, với vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin truyền thông của Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ xác định cần nghiên cứu về một cơ chế truyền thông Chính phủ không chỉ cung cấp thông tin, mà còn đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng khác như xây dựng chiến lược truyền thông Chính phủ, xây dựng hình ảnh Chính phủ cũng như tạo lập các phương thức hiện đại để kết nối nhân dân, công chúng với Chính phủ.

.

Theo Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Nguyễn Lê Phúc, hiện nay VPCP đang chỉ đạo Cổng TTĐT Chính phủ thực hiện một loạt nhiệm vụ về CNTT với những nội dung quan trọng như xây dựng nền tảng, hạ tầng CNTT của Chính phủ, hệ thống Cổng TTĐT Chính phủ 4 cấp hành chính từ Trung ướng tới địa phương, xây dựng cổng thông tin về dịch vụ công trực tuyến, mở rộng kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ nhằm bảo đảm hạ tầng thống nhất để triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp.

.

Bảo đảm các điều kiện về hậu cần, kỹ thuật

.

Phát biểu tham luận tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Cục trưởng Cục Quản trị nhấn mạnh, nhiệm vụ chính của Đảng bộ Cục Quản trị được lãnh đạo VPCP giao là giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thực hiện chức năng bảo đảm hậu cần, phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và VPCP; quản lý tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, công tác lễ tân, hậu cần, bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở cơ quan, chăm sóc sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP.

.

Đồng chí Vũ Thị Thu Nga khẳng định, để thực hiện làm tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao, Đảng ủy Cục Quản trị xác định rõ cần phải quy tụ được nhiều yếu tố, thực hiện đồng thời nhiều biện pháp và có sự thống nhất chỉ đạo của tổ chức Đảng đối với chính quyền, đoàn thể. Tập thể Đảng ủy Cục Quản trị xác định vai trò tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. Điều này mang ý nghĩa quyết định để đưa chất lượng phục vụ của đơn vị ngày một đổi mới và hiệu quả hơn.

.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong Cục xây dựng quy trình làm việc cho từng bộ phận, từng việc, từng người cụ thể theo tính chất công việc để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gắn kết các bộ phận với nhau, không để thiếu sót, trùng lặp. Chính vì vậy, công tác hậu cần phục vụ các cuộc họp, tiếp khách, các chuyến công tác trong và ngoài nước của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo VPCP cũng như phục vụ cán bộ, công chức VPCP bảo đảm chu đáo, an toàn, trọng thị, tiết kiệm.

.

Với mục đích góp phần đổi mới, cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ hậu cần các hoạt động của Chính phủ và VPCP, Đảng ủy Cục Quản trị thường xuyên tăng cường công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn đơn vị hiểu rõ nhiệm vụ được giao đối với mỗi cá nhân, từ đó xác định đúng thái độ, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người trong thực hiện công việc chuyên môn, trong học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ.

.

Theo đồng chí Vũ Thị Thu Nga, những kết quả trên có được là do Đảng bộ Cục Quản trị đã khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn đơn vị, tiếp thu, kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác phục vụ, hậu cần lâu năm; đồng thời xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất, tin tưởng trong toàn Đảng bộ, tạo môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, minh bạch. Trên cơ sở đó, các đơn vị trong Cục Quản trị có sự phối hợp tốt nhất để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

.

Trung Hiếu

.

Top