Hà Nội

Đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ

(Chinhphu.vn) - Xuất phát từ yêu cầu của từng vị trí cần tuyển dụng, bổ nhiệm, Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ (VPCP) luôn bàn bạc dân chủ, đánh giá nhiều mặt để bảo đảm sự phù hợp tốt nhất với phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, kinh nghiệm công tác của cán bộ.

21/07/2015 19:46

 

 Đồng chí Đỗ Tuấn Dũng, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh Quang Hiếu

Đồng chí Đỗ Tuấn Dũng, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, VPCP cho biết, thời gian qua, nhờ đổi mới quy trình công tác cán bộ, đặc biệt là quan tâm đánh giá cán bộ trước khi tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động… đã tạo động lực mới cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có năng lực, từ đó nâng cao rõ rệt tiến độ và chất lượng công tác tại VPCP.

.

Giảm 10,12% công chức so với năm 2011

.

Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức ngày 21/7, đồng chí Đỗ Tuấn Dũng, cho biết Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức tại VPCP được xây dựng trên tinh thần tiết kiệm biên chế hành chính đã xác định từng ví trí việc làm với cơ cấu công chức các ngạch phù hợp yêu cầu nhiệm vụ tại VPCP.

.

Theo đồng chí Tuấn Dũng, sau khi thực hiện Đề án, tuy nhiệm vụ tại các Vụ, Cục, đơn vị của VPCP được giao tăng thêm, có nhiều đơn vị đề nghị được bổ sung nhân sự, nhưng Đảng ủy và Lãnh đạo VPCP đã đưa ra nhiều giải pháp để quản lý chặt chẽ biên chế công chức tại VPCP.

.

Trong đó, có giải pháp VPCP tập trung điều động nội bộ, bố trí lại theo Đề án xác định vị trí việc làm. Do đó đến nay, số công chức tại VPCP đã giảm 10,12% so với năm 2011.

.

Đồng chí Đỗ Tuấn Dũng cho biết thêm, việc thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm tại VPCP đã giúp VPCP là một trong số ít các cơ quan bảo đảm được mục tiêu, yêu cầu về nâng cao chất lượng, tiết kiệm biên chế, được Bộ Nội vụ đánh giá cao.

.

Nâng cao chất lượng công chức

.

Trên cơ sở vị trí việc làm đã được xác định, Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy VPCP thống nhất với Lãnh đạo VPCP quan điểm tuyển dụng nhân sự với yêu cầu bằng hoặc cao hơn khung tiêu chuẩn đã được xác định; mở rộng các kênh thông tin giới thiệu ứng viên cho từng vị trí tuyển dụng, bảo đảm tính cạnh tranh, tổ chức kiểm tra sát hạch để lựa chọn những người tiêu biểu nhất.

.

Đồng thời, VPCP cũng có cơ chế thu hút cán bộ, công chức trình độ cao, có kinh nghiệm công tác từ các Bộ, ngành, địa phương về công tác tại VPCP.

.

Trong điều kiện biên chế không được bổ sung, VPCP thực hiện nâng cao chất lượng công thức thông qua môi trường thực tiễn; tổ chức đào tạo bồi dưỡng với nhiều loại hình, chú ý bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức phục vụ trực tiếp công việc chuyên môn; nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác.

.

Hiện nay, VPCP đã xây dựng và dần đưa vào 236 chương trình đào tạo theo vị trí việc làm, như: Kỹ năng xây dựng và quản lý chương trình công tác; kỹ năng tham mưu tổng hợp; kỹ năng thẩm tra các văn bản, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, tài liệu; nghiệp vụ lễ tân, văn phòng, lễ tân ngoại giao…

.

Các chương trình đào tạo này đã được tổ chức cho gần 1.000 lượt người, góp phần nâng cao chất lượng công việc tại các Vụ, Cục, đơn vị của VPCP.

.

Bên cạnh đó, hướng đổi mới công tác đánh giá, phân loại công chức tại VPCP cũng đã phát huy vai trò, bản lĩnh của người đứng đầu; giúp việc đánh giá công chức bảo đảm thực chất, công bằng, khách quan và trung thực.

.

Huy Anh

.

Top