Hà Nội

Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 25

(Chính phủ.vn) - Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đang tiến hành Đại hội cơ sở hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ 25 của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

24/03/2015 15:44

Trong thời gian qua, một số đơn vị đã tiến hành Đại hội chi bộ theo đúng quy trình, quy định, bầu ra Cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017.

.

Cụ thể, Đại hội chi bộ Vụ Quan hệ quốc tế đã bầu ra đồng chí Lê Hồng Lam là Bí thư Chi bộ, đồng chí Bùi Đình Viên là Phó Bí thư Chi bộ và các Chi ủy viên gồm các đồng chí: Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Hồng Quang và Đỗ Thị Thu.

.

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã bầu ra đồng chí Đỗ Tuấn Dũng là Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy là Phó Bí thư Chi bộ và các Chi ủy viên gồm các đồng chí: Bùi Hữu Toàn, Đoàn Trung Kiên và Nguyễn Hoàng Tuấn.

.

Chi bộ Vụ I (Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng) đã bầu ra đồng chí Trần Bích Ngọc là Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Đăng Hoan là Phó Bí thư Chi bộ và các Chi ủy viên: Hoàng Ngọc Dũng, Đỗ Xuân Hưng và Phạm Anh Tuấn.

.

Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính đã bầu đồng chí Phạm Thị Thu Hà là Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Thị Kim Oanh là Phó Bí thư Chi bộ và Chi ủy viên Vũ Duy Duẩn.

Chi bộ Trung tâm Tin học đã bầu ra đồng chí Nguyễn Hồng Hà là Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Công Thành là Phó Bí thư Chi bộ và Chi ủy viên Nguyễn Thị Minh Hiền.

.

Dự kiến, trong thời gian tiếp theo các Đảng bộ, Chi bộ sau đây sẽ tiến hành Đại hội chi bộ để bầu ra Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư: Chi bộ Vụ Tổng hợp, Chi bộ Vụ Kinh tế ngành (ngày 25/3); Chi bộ Vụ Nội chính, Vụ III (ngày 26/3); Đảng bộ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Chi bộ Vụ Thư ký – Biên Tập, Chi bộ Vụ Kinh tế tổng hợp, Chi bộ Vụ Khoa giáo – Văn xã, Chi bộ Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ (ngày 27/3); Đảng bộ Trung tâm Hội nghị Quốc gia (tháng 4/2015); Đảng bộ Cục Quản trị (tháng 5/2015).

.

Gia Huy

Top