Hà Nội

Nội dung kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống VPCP cần thiết thực, trang trọng

(Chinhphu.vn) – Hoạt động tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ phải có nội dung thiết thực, hình thức trang trọng, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

02/02/2015 18:51

Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Khắc Định đã kết luận như trên tại cuộc họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo và các Tiểu ban tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống VPCP.

Theo Phó Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định, các Trưởng tiểu ban cần phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết, đảm bảo tiến độ thời gian hoàn thành kế hoạch.

Ban Thư ký sẽ xây dựng kế hoạch tổng thể tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống VPCP; dự thảo diễn văn của lãnh đạo Chính phủ, dự thảo diễn văn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại lễ kỷ niệm; xây dựng kế hoạch từng tháng phối hợp với các Tiểu ban, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện của từng Tiểu ban.

Tiểu ban Tuyên truyền xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng phim tư liệu về 70 năm trưởng thành của VPCP; tổ chức cuộc thi viết và biên tập cuốn sách gương “Người tốt, việc tốt” VPCP nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiểu ban Khen thưởng và hoạt động về nguồn đề xuất khen thưởng với tập thể, cá nhân thuộc VPCP; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, về nguồn ý nghĩa, thiết thực, đề xuất công trình phù hợp với nhu cầu của các địa phương.

Bên cạnh đó, Hội diễn Văn nghệ VPCP sẽ đượng tổ chức, công diễn giao lưu hai miền Nam Bắc; tổ chức giao lưu thể thao tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Cục Hành chính – Quản trị II và Hội trường Thống nhất cũng xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động theo các nội dung kỷ niệm tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Huy Anh

Top