Hà Nội

Đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể xây dựng TTHNQG phát triển toàn diện

(Chinhphu.vn) – Trong 2 ngày (24 và 25/6), Đảng bộ Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TTHNQG) đã tổ chức thành công Đại hội đạị biểu Đảng bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên; Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành; Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VPCP Nguyễn Tiến Dũng đã đến dự Đại hội.

25/06/2015 14:22

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trung Hiếu

Đại hội đại biểu Đảng bộ TTHNQG nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhằm đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTHNQG lần thứ nhất, nêu lên những ưu điểm, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ mới nhằm tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng bộ VPCP.

.

Sau hơn một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ TTHNQG lần thứ hai, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội cấp trên; thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội; thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ TTHNQG; báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội.

.

Các tham luận tham gia đóng góp ý kiến của đại diện Chi bộ các đơn vị, tập thể thuộc Đảng bộ TTHNQG bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo của Đảng bộ được trình bày tại Đại hội. Báo cáo đã nêu bật những thành quả công tác, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ TTHNQG nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 15 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý để thực hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ đối với các lĩnh vực hoạt động của TTHNQG. Đại hội cũng đã bầu 24 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ 25.

.

Ban Chấp hành Đảng bộ TTHNQG đã bầu ra 05 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Dương Thị Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc TTHNQG được Đại hội đề cử bầu làm Bí thư Đảng ủy TTHNQG nhiệm kỳ 2015 – 2020.

.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TTHNQG nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Trung Hiếu

.

Trên cơ sở đánh giá thẳng thắn, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTHNQG nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đại hội thể hiện quyết tâm “Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh toàn hệ thống, đoàn kết xây dựng phát triển TTHNQG toàn diện, hiệu quả, bền vững”. Để thực hiện mục tiêu chung đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực công tác nhằm xây dựng Đảng bộ TTHNQG vững mạnh và phát triển bền vững trong 5 năm tới, với quan điểm xuyên suốt là tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là tổ chức phục vụ tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống VPCP và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

.

Từ quan điểm trên, Đảng bộ TTHNQG đề ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, đoàn thể.

.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của TTHNQG trong những năm qua đã khẳng định được thương hiệu, uy tín, vai trò của đơn vị.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên cho rằng, TTHNQG là đơn vị sự nghiệp của VPCP với những nhiệm vụ đặc thù, Thường vụ Đảng ủy VPCP đã chọn Đại hội Đảng bộ TTHNQG là Đại hội điểm của toàn Đảng bộ VPCP.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc thực hiện quy chế dân chủ tại TTHNQG phải thực sự phát huy được hết trí tuệ, khả năng, điều kiện của từng tập thể, cá nhân, làm sao để ai cũng thấy được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong thành công chung của toàn đơn vị. Đi kèm với đó là kỷ luật kỷ cương, nói đi đôi với làm để phát huy được vai trò gương mẫu của người đảng viên.

.

Nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị trọng tâm của TTHNQG trong năm tới là phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - sự kiện trọng đại của đất nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên yêu cầu Trung tâm cần tập trung lo từng công việc chi tiết, cụ thể. Bộ trưởng bày tỏ niềm tin, sự kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên TTHNQG trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị này.

.

Thay mặt cho lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Nên chúc mừng những kết quả đã đạt được của Đảng bộ TTHNQG trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy những mặt công tác đã làm tốt, từng bước khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, xác định đúng đắn mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi chương trình công tác đã đề ra.

.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Bí thư Đảng ủy VPCP, đồng chí Vũ Việt Hảo – Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy TTHNQG nhiệm kỳ 2010 – 2015 khẳng định trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ TTHNQG quyết tâm thống nhất từ ý chí đến hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

.

“Phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hết sức nặng nề nhưng cũng đầy vinh dự của TTHNQG, từng cán bộ, đảng viên TTHNQG nhận thức sâu sắc trọng trách được giao, phấn đấu hoàn thành từng hạng mục công việc, chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện chính trị trọng đại này của đất nước”, đồng chí Vũ Việt Hảo nói.

.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TTHNQG, đồng chí Vũ Việt Hảo trân trọng cám ơn những chỉ đạo sát sao, kịp thời của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Thường vụ Đảng ủy VPCP đã giúp TTHNQG nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, trách nhiệm, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để xây dựng một tập thể TTHNQG vững mạnh, phát triển như ngày hôm nay.

.

Đại hội đại biểu TTHNQG nhiệm kỳ 2015 – 2020 là đại hội đặc biệt quan trọng, với nhiệm vụ tạo sự chuyển biến trong xây dựng và phát triển TTHNQG. Với tinh thần đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể, Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận nghiêm túc, đúng đắn để đưa ra Nghị quyết xây dựng TTHNQG phát triển toàn diện, hiệu quả, bền vững. Những quyết định tại Đại hội đã thể hiện được ý chí, quyết tâm của cán bộ, đảng viên và người lao động TTHNQG đối với sự phát triển của đơn vị trong giai đoạn mới.

.

Trung Hiếu

Top