Hà Nội

Đại hội Chi bộ Vụ Kinh tế ngành, Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2015-2017

(Chinhphu.vn) - Sáng 25/3, Chi bộ Vụ Kinh tế ngành, Chi bộ Vụ Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm tập trung, phân tích, đánh giá toàn diện hoạt động trong nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng, mục tiêu hoạt động và bầu ra Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy của Chi bộ nhiệm kỳ mới 2015 - 2017.

25/03/2015 14:41

 

 Đại hội Chi bộ Vụ Kinh tế ngành nhiệm kỳ 2015-2017. Ảnh Trung Hiếu

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, số lượng đảng viên của Chi bộ Vụ Kinh tế ngành có nhiều biến động, Chi bộ tiếp nhận một số đảng viên mới từ các cơ quan, đơn vị khác chuyển về, đồng thời một số đảng viên của Chi bộ nghỉ hưu trí, chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú. Số lượng đảng viên hiện nay của Vụ là 40 đảng viên, trong đó 35 đảng viên đang công tác và 5 đồng chí đảng viên đã nghỉ hưu. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Cao Lục hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ.

.

Trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Vụ Kinh tế ngành nhiệm kỳ vừa qua đã tích cực kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình công tác hàng năm, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đối với lĩnh vực kinh tế ngành. Đảng viên, công chức Chị bộ Vụ Kinh tế ngành phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, dầu khí, tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu.

.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành nhấn mạnh, Chi bộ Vụ Kinh tế ngành có nhiệm vụ chính trị quan trọng, giúp lãnh đạo VPCP trong hoạt động phục vụ Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, được giao đảm nhiệm một khối lượng lớn công việc có liên quan đến nhiều ngành kinh tế. Do đó, đồng chị Nguyễn Ngọc Điệp đề nghị mỗi đồng chí đảng viên trong Chi bộ nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động, trách nhiệm, không ngừng nâng cao kỹ năng chuyên môn, đáp ứng tốt nhu cầu công việc của Vụ.

.

Qua ý kiến đóng góp của các đảng viên tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VPCP đánh giá cao các báo cáo, tham luận, ý kiến đóng góp trình bày tại Đại hội, qua đó đã thể hiện sự công phu và tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, nhấn mạnh Vụ Kinh tế ngành là đơn vị phụ trách khối lượng công việc lớn và tham mưu trọng yếu của VPCP, vì thế mỗi đảng viên, công chức Chi bộ Vụ Kinh tế ngành đẩy mạnh nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để thực sự là những cán bộ, công chức, đảng viên đi đầu trong lĩnh vực mình phụ trách. Cán bộ, đảng viên Vụ Kinh tế ngành cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của mình, công tâm, khách quan, nhiệt huyết, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết trong xử lý công việc và nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu.

.

Đại hội Chi bộ Vụ Kinh tế ngành đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 5 đồng chí: đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Hiền được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ; các đồng chí Lưu Ngọc Hiến, Nguyễn Vũ Quang, Đào Công Tuynh được bầu làm Chi ủy viên; đồng thời bầu ra 9 đồng chí đi dự Đại hội Đảng đại biểu Đảng bộ VPCP.

 

 Đại hội Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2015 - 2017. Ảnh Trung Hiếu

Cũng trong sáng nay, Đại hội Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2015 - 2017 cũng đã diễn ra trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm. Các bước tổ chức Đại hội đã được thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu, quy trình, hướng dẫn của Đảng ủy VPCP. Đại hội đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo chính trị của Chị bộ nhiệm kỳ 2012 - 2014, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 - 2017 và các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội cấp trên.

.

Vụ Tổng hợp là đơn vị có lĩnh vực công tác đặc thù, vừa có tính chất tham mưu, vừa có tính chất phục vụ như theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành; biên tập các báo cáo, nghị quyết về chỉ đạo, điều hành; xây dựng, quản lý việc chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tổ chức các cuộc họp, làm việc trong nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… Đây là những lĩnh vực có khối lượng công việc lớn, phức tạp đòi hỏi những yêu cầu cao trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác Đảng và công tác chuyên môn của Vụ.

.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của đảng viên Chi bộ Vụ Tổng hợp tại Đại hội, đồng chí  Đinh Dũng Sỹ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp khẳng định, với quyết tâm cao, Chi bộ Vụ Tổng hợp trong nhiệm kỳ mới nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, cải tiến, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức làm công tác chuyên môn của Vụ không để tình trạng nợ đọng văn bản.

.

Đại hội Chi bộ Vụ Tổng hợp đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 3 đồng chí: đồng chí Đinh Dũng Sỹ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Thành Minh được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Ngọc Bích được bầu làm Chi ủy viên; đồng thời bầu ra 6 đồng chí đi dự Đại hội Đảng đại biểu Đảng bộ VPCP.

.

Trung Hiếu

Top