Hà Nội

Chi bộ Kế hoạch Tài vụ: CCHC sẽ là nhiệm vụ trọng tâm

(Chinhphu.vn) - Ngày 30/3, tại TP.HCM, Chi bộ Kế hoạch Tài vụ thuộc Đảng bộ Hội trường Thống Nhất (HTTN) đã tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2017 để bầu ra Chi ủy mới.

01/04/2015 15:15

Đại hội Chi bộ Kế hoạch tài vụ. Ảnh: Đỗ Cường

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Tuyết Trinh, Bí thư chi bộ đã báo cáo trước đại hội kết quả hoạt động, trong nhiệm kỳ 2012-2015 của chi bộ.

Theo đó, trong nhiệm kỳ hoạt động của mình, tập thể chi ủy, chi bộ Kế hoạch Tài vụ luôn thể hiện được vai trò, trách nhiệm của tập thể cũng như từng cá nhân chi ủy viên trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao. Luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy.

Chi ủy đã xây dựng Quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ, duy trì nề nếp họp định kỳ một tháng 1 lần. Phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm gắn trách nhiệm đối với công tác đảng cho từng cá nhân, xây dựng được nguyên tắc làm việc tập trung, dân chủ theo nguyên tắc của Đảng, quan hệ giữa cấp ủy với đảng viên, giữa đảng viên với đảng viên luôn cởi mở, thẳng thắn, chân tình và thân ái trên tinh thần đoàn kết, hợp tác, cộng tác của tình đồng nghiệp, đồng chí. Qua đó, 8 đảng viên trong chi bộ trong năm 2014 đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Bên cạnh đó, Chi ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Ban Chấp hành Công Đoàn, Chi đoàn triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện tốt phong trào tương thân tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp khó khăn, đồng bào gặp thiên tai và đóng góp phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng hàng tháng.

Tại đại hội các ý kiến góp ý của các đảng viên đều thống nhất với bản báo cáo của đại hội, đồng thời cho rằng cần đưa việc đẩy mạnh cải cách hành chính tại Chi bộ Kế hoạch tài vụ vào báo cáo phương hướng nhiệm vụ sắp tới. Đặt nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị của cả cơ quan.

Đồng thời, các ý kiến cũng cho rằng, cần phải đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Hội trường Thống Nhất để du khách trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn.

Bỏ phiếu bầu ra cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ Kế hoạch Tài vụ. Ảnh: Đỗ Cường

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Thị Ngọc Diệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn Phòng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hội trường Thống Nhất đánh giá cao thành tích đạt được của Chi bộ Kế hoạch Tài vụ, nhất là trong nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là công tác quản lý tài sản và tài chính của cơ quan.

Tuy nhiên, đồng chí Trần Thị Ngọc Diệp cũng cho rằng, hiện nay, mảng kinh doanh tiếp thị (thuộc phòng Kế hoạch Tài vụ) hoạt động chưa mang lại hiệu quả cao. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ khóa tới, cấp ủy cũng là quản lý và lãnh đạo các cấp phòng cần phải làm việc theo tinh thần người quản lý đưa ra ý tưởng và nhân viên thực hiện, đồng thời khuyến khích nhân viên cấp dưới luôn sáng để thu hút khách hàng góp phần tăng doanh thu.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Hội trường Thống Nhất đề nghị, trong nhiệm kỳ 2015-2017, không chỉ chi bộ Kế hoạch tài vụ mà tất cả các chi bộ thuộc Đảng bộ Hội trường Thống Nhất cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính. Trong đó nhấn mạnh đến việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của Hội trường Thống Nhất.

Đại hội Chi bộ Kế hoạch Tài vụ nhiệm kỳ 2015-2017 đã bầu  Đồng chí Nguyễn Tuyết Trinh làm Bí thư, Đồng chí Nguyễn Ngọc Lê Trân được bầu là Phó Bí Thư.

Đây là chi bộ cuối cùng trong 7 chi bộ thuộc Đảng Bộ Hội Trường Thống Nhất tổ chức đại hội. Trước đó, 6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Hội trường Thống Nhất gồm: Chi bộ Nhà khách Tao Đàn; Chi bộ Quản Trị; Chi bộ Nghiệp vụ Thuyết minh; Chi bộ Nhà Khách; Chi bộ Bảo vệ và Chi bộ Hành chính Tổ chức đã tiến hành đại hội thành công tốt đẹp và bầu ra chi ủy mới nhiệm kỳ 2015-2017. Các chi bộ của Đảng bộ Hội trường Thống Nhất đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội các Chi bộ đã bầu ra cấp ủy, bí thư, phó bí thư mới cho nhiệm kỳ 2015-2017. Kết quả cụ thể:

Chi bộ Nhà khách Tao Đàn: Đồng chí Phạm Thị Huy được bầu là Bí thư, đồng chí Lê Thương được bầu là Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Bình, chi ủy viên.

Chi bộ Quản trị: Đồng chí Quan Thanh Tâm được bầu là Bí thư.

Chi bộ Nghiệp vụ thuyết minh: Đồng chí Hồ Thị Thanh Minh được bầu là Bí thư.

Chi bộ Nhà Khách: Đồng chí Nguyễn Văn Thanh được bầu là Bí thư, Đồng chí Dương Đinh Phụng được bầu là Phó Bí thư, đồng chí Lã Thị Thúy Hiền, Chi ủy viên.

Chi bộ Bảo vệ: Đồng chí Nguyễn Huy Vượng được bầu là Bí thư, đồng chí Nguyễn Duy Hảo được bầu là Phó Bí thư. Đồng chí Lưu Nhật Tam, Chi ủy viên.

Chi bộ Hành chính Tổ chức: Đồng chí Bùi Thị Kim Anh được bầu là Bí thư.

Chi bộ Kế hoạch Tài vụ: Đồng chí Nguyễn Tuyết Trinh được bầu là Bí thư, Đồng chí Nguyễn Ngọc Lê Trân được bầu là Phó Bí Thư. 

Lê Anh

Top