Thứ 6, 02/08/2021

23°- 32°

Hà Nội

TIỂU SỬ BỘ TRƯỞNG

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

TRẦN VĂN SƠN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm TRẦN VĂN SƠN

Tóm tắt tiểu sử Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

TRẦN VĂN SƠN

Ngày sinh
01/12/1961
Quê quán
Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Thành phần gia đình
Nông dân
Nghề nghiệp khi được tuyển dụng
Kỹ sư kinh tế xây dựng
Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức
01/1988
Ngày vào Đảng
Ngày chính thức
19/05/1995
19/05/1996
Trình độ được đào tạo
Giáo dục phổ thông: 10/10
Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Lý luận chính trị: Cao cấp
Ngoại ngữ: Tiếng Anh C
Khen thưởng
Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2001), Nhì (năm 2017)
Chức vụ
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

01/1988 - 6/1988

Chuyên viên phòng Tổ chức lao động tiền lương - Xí nghiệp xây dựng số 1 - Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 - Bộ Xây dựng.

7/1988 - 5/1992

Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Xí nghiệp Xây dựng số 1; Đội trưởng Đội xây dựng - Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 - Bộ Xây dựng

5/1992 - 7/1994

Đội trưởng, Chủ nhiệm công trình, Xí nghiệp xây dựng số 3, Công ty Xây dựng số 4 - Bộ Xây dựng.

7/1994 - 9/1996

Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 4; Giám đốc Công ty Xây dựng số 4 - Bộ Xây dựng; Giám đốc điều hành Dự án Tổng Công ty xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng.

9/1996 - 7/2003

Bí thư Đảng ủy Công ty Xây dựng số 4; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội; Quyền Giám đốc, Giám đốc Công ty xây dựng số 4 - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng.

7/2003 - 10/2003

Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch Thống kê - Bộ Xây dựng.

10/2003 - 10/2007

Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - Bộ Xây dựng.

10/2007 - 02/2009

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - Bộ Xây dựng.

02/2009 - 3/2014

Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

3/2014 - 10/2015

Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XII; Đến tháng 11/2014 được phân công là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên.

10/2015 - 10/2020

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2015 - 2020; tháng 8/2016, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 2, Bí thư Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2020-2025.

10/2020 - 04/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ; ngày 01/12/2020 được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

4/2021 - nay

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Top