Thứ 6, 02/08/2022

23°- 32°

Hà Nội

TIỂU SỬ BỘ TRƯỞNG

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

TRẦN VĂN SƠN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm TRẦN VĂN SƠN

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Địa chỉ Số 01 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 080 43100 - 080 43569
Fax 080 44130
Email vpcp@chinhphu.vn
Địa chỉ website http://vpcp.chinhphu.vn
Top