Thứ 6, 02/08/2021

23°- 32°

Hà Nội

TIỂU SỬ BỘ TRƯỞNG

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

TRẦN VĂN SƠN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm TRẦN VĂN SƠN

Phim tài liệu "Văn phòng Chính phủ: 70 mùa thu cách mạng"

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống VPCP và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Đảng và Nhà nước cho VPCP

70 năm Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ

Tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước VPCP

Phát huy truyền thống, góp phần xây dựng Chính phủ hành động, phục vụ nhân dân

VPCP phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025

Trưng bày ảnh “Văn phòng Chính phủ - 75 năm một chặng đường vẻ vang”

Ứng dụng CNTT trong tiến trình lịch sử 75 năm của Văn phòng Chính phủ

Quyết liệt đổi mới để nâng cao chất lượng công việc

Văn phòng Chính phủ và những điểm sáng đột phá

Tăng cường xây dựng thể chế để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng

Cơ quan tham mưu, giúp việc tận tâm, tin cậy và hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển của lịch sử

Hội thi nâng cao kỹ năng phục vụ các cuộc họp, hội nghị lớn của Chính phủ

Giao lưu thể thao Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng dự Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Chính phủ

Phát biểu của Thủ tướng tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước VPCP giai đoạn 2020-2025

Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI

Top