Hà Nội

VPCP phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

(Chinhphu.vn) - Tại Đại hội thi đua yêu nước và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống VPCP, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VPCP đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Hiện đại - Hiệu quả”.

20/08/2020 14:28

Phát huy truyền thống, góp phần xây dựng Chính phủ hành động, phục vụ nhân dân

Tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước VPCP

 Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành. Ảnh: Quang Hiếu 

Theo đó, phong trào thi đua yêu nước của VPCP giai đoạn 2020-2025 tập trung vào 4 mục tiêu, yêu cầu. Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, điều phối, phục vụ tốt nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin tại VPCP, xây dựng VPCP chuyên nghiệp, hiện đại, nhằm phục vụ tốt nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Ba là, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động lãnh đạo, chỉ  đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc, xã hội quan tâm để kịp thời tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý; tăng cường công tác phản biện chính sách; phát huy có hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

.

Bốn là, bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần, phục vụ tốt nhất, chuyên nghiệp nhất, tận tâm nhất các sự kiện, hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ nhiệm VPCP Mai Thị Thu Vân; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, VPCP. Ảnh: Quang Hiếu

Để đạt được các mục tiêu, yêu cầu trên, VPCP tập trung làm tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng.

.

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ và Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp phát động, trong đó có: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trước mắt, tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm, tập trung khống chế, đẩy lùi dịch bệnh Covid -19, khôi phục và phát triển kinh tế.

.

Phát huy tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị bằng những việc làm cụ thể.

.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua; tổng kết các phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, đúng quy định; Phát huy sáng kiến trong công tác, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; khen thưởng đúng người, đúng việc, tạo động lực khích lệ  để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VPCP phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Quang Hiếu

Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành, kế thừa những thành tích quan trọng đã đạt được trong những năm qua, Phó Bí thư  Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VPCP kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP tiếp tục ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

.

Đây là động lực để tập thể VPCP phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2020 và những năm tiếp theo; thực hiện quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

.

Cũng tại Đại hội thi đua yêu nước và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống VPCP, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ nhiệm VPCP Mai Thị Thu Vân vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, VPCP vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổng hợp, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

.

Ngoài ra, tại VPCP còn 4 tập thể, 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 17 tập thể và 129 cá nhân là Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

.

Hoàng Giang

Top