Hà Nội

Cơ quan tham mưu, giúp việc tận tâm, tin cậy và hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng

(Chinhphu.vn) - Từ năm 2001 đến nay, VPCP đã đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc, nổi bật trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, là cơ quan giúp việc tận tâm, tin cậy và hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có nhiều kiến nghị, đề xuất độc lập, thể hiện tính chủ động, sự nghiên cứu tham mưu sâu và có tầm chiến lược.

05/08/2020 14:14

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển của lịch sử

Một cuộc họp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Ảnh: Gia Huy

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, các hoạt động của VPCP luôn gắn liền với sự phát triển của đất nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo VPCP, đặc biệt là sự đổi mới, quyết liệt hành động của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP đã luôn đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của cơ quan, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

.

Qua các nhiệm kỳ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ đều có sự ghi nhận, đánh giá cao thành tích công tác của VPCP, công lao, trí tuệ, lòng nhiệt tình cách mạng, tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP - cơ quan tiên phong trong thực hiện phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

.

Ý thức rõ nhiệm vụ chính trị quan trọng, trách nhiệm lớn lao của mình, Văn phòng Chính phủ đã bám sát vào chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai và thực hiện với tinh thần “Kỷ cương, chất lượng, kịp thời, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả”.

.

Xây dựng, quản lý chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng khoa học, bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, chất lượng và khả thi

.

Xây dựng, quản lý chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hằng năm, hằng tháng và từng giai đoạn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo thông suốt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Trên cơ sở bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, những định hướng trọng tâm trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu thực tiễn, VPCP đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương xây dựng, cụ thể hóa Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; rà soát ngay từ đầu tính khả thi; giao nhiệm vụ cho từng đơn vị trong VPCP để tổ chức thực hiện; cá nhân hóa trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình công tác đến từng chuyên viên.

.

VPCP chủ động và thường xuyên theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chương trình công tác, xử lý công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Kết quả thực hiện chương trình mỗi năm đều có tiến bộ rõ rệt, góp phần thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội.

.

Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2019, VPCP đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ đổi mới trong việc xây dựng Nghị quyết 01 theo hướng tinh gọn, nội dung các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, thời hạn được quy định cụ thể, rõ ràng, gắn với trách nhiệm của từng bộ, cơ quan. Các giải pháp đề ra trong Nghị quyết đã bám sát tình hình thực tiễn và là những định hướng cơ bản, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm. Cách làm này được tiếp tục thực hiện khi xây dựng Nghị quyết 01 cho các năm tiếp theo.

.

Thẩm tra, điều phối chính sách, xây dựng pháp luật ngày càng chuyên nghiệp

.

Công tác thẩm tra, điều phối chính sách, xây dựng pháp luật ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng cao, nhiều đổi mới, nhiều điểm nhấn, qua đó hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

.

VPCP đã tập trung chỉ đạo thực hiện, coi đây là khâu công tác trọng tâm, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, các dự thảo nghị quyết, nghị định, quyết định. VPCP ưu tiên tập trung vào các vấn đề mấu chốt nhất, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện dân chủ cơ sở, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

.

Tham gia xây dựng và thẩm tra trình Chính phủ xem xét trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua một khối lượng văn bản pháp luật rất lớn. Khoảng 95% các dự án luật, pháp lệnh do Chính phủ trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các dự án này đều được VPCP thẩm tra lần cuối và sắp xếp chương trình, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tập thể Chính phủ thảo luận, thông qua.

.

Đặc biệt, chủ động theo dõi, kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo đối với những vấn đề phức tạp, phát sinh trong quá trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội thảo luận, cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết, ngay cả khi bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa báo cáo.

.

Đáng chú ý, chức năng điều phối được đổi mới, giải quyết cơ bản, hiệu quả các ý kiến khác nhau giữa các bộ, ngành, cơ quan đối với các đề án, dự án, dự thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Trung bình hằng năm, VPCP đã chủ trì tổ chức khoảng 60 cuộc họp với đại diện các bộ, cơ quan về các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, công việc do các bộ, cơ quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để trao đổi, thống nhất ý kiến hoặc làm rõ các vấn đề còn có ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Hình thức họp linh hoạt, nội dung trao đổi rõ ràng, thẳng thắn để cùng tháo gỡ, đưa ra phương án, giải pháp tối ưu nhất trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (trong đó có nhiều đề án, văn bản quy phạm pháp luật phức tạp). Nhiều vấn đề có ý kiến khác nhau đã được thống nhất hoặc làm rõ sau cuộc họp, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra và vai trò điều phối của VPCP, đồng thời giảm bớt khối lượng công việc trình Chính phủ.

.

Ngoài ra, VPCP đã chủ trì tổ chức nhiều cuộc họp, làm việc với đại sứ quán các nước, hiệp hội doanh nghiệp, đối tác quốc tế lớn (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên bang Nga…) với sự tham dự của các bộ, ngành, địa phương để trao đổi, thống nhất phương án xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tồn tại nhiều năm về ODA, FDI và một số cơ chế, chính sách khác trên tinh thần cởi mở, hợp tác và phù hợp quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh được đôn đốc thực hiện quyết liệt, có nhiều kết quả. Trong giai đoạn 2016 -2020, VPCP đã thẩm tra, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 753 văn bản quy phạm pháp luật (562 Nghị định, 191 Quyết định). Số văn bản nợ đọng ban hành ngày càng giảm. Nếu như giai đoạn 2010-2015, tổng số lượng văn bản nợ đọng ban hành khoảng trên 120 văn bản, giai đoạn 2016-2019, tổng số lượng văn bản nợ đọng ban hành chỉ ở mức 22. Đặc biệt, năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng không nợ đọng ban hành văn bản nào. Bảo đảm các luật, pháp lệnh của Quốc hội sau khi ban hành mau chóng được thực thi, đi vào cuộc sống.

.

Trong quá trình xử lý công việc, VPCP luôn chủ động trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan trên tinh thần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng và không gây phiền hà cho các bộ, cơ quan, doanh nghiệp; chủ động lấy ý kiến, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu và có đề xuất phù hợp với Lãnh đạo Chính phủ; hầu hết các ý kiến tham mưu của VPCP đều được Lãnh đạo Chính phủ ghi nhận, chấp thuận, trong đó có nhiều kiến nghị, đề xuất độc lập, thể hiện tính chủ động, sự nghiên cứu tham mưu sâu và có tầm chiến lược của VPCP, xử lý kịp thời, hiệu quả nhiều công việc gấp, quan trọng, nhạy cảm, phức tạp. Trường hợp cần thiết hoặc công việc gấp, công chức VPCP trực tiếp phối hợp với các bộ, cơ quan để hoàn thiện các đề án, dự án, dự thảo trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong VPCP và nội bộ các đơn vị được chú trọng; các ý kiến phối hợp thể hiện tinh thần trách nhiệm và chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của VPCP.

.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý văn bản; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý văn bản trên môi trường mạng, thiết bị di động (máy tính bảng), công khai tình hình, tiến độ xử lý hồ sơ công việc; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính. Do vậy, đã hạn chế tối đa tình trạng chậm xử lý văn bản, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công việc; tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức được nâng lên.

.

Công tác chuẩn bị, soạn thảo, biên tập tài liệu phục vụ lãnh đạo có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng

.

VPCP tham gia soạn thảo, biên tập hoặc thẩm tra nhiều đề án, dự án, dự thảo, văn kiện, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình Chính phủ ban hành các Chương trình hành động để triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội. Tham gia chuẩn bị, soạn thảo, biên tập hàng trăm kết luận, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, báo cáo, tờ trình, tài liệu tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện, chuyến công tác trong nước và nước ngoài của lãnh đạo Chính phủ, bảo đảm chu đáo, kịp thời với nhiều đổi mới, nâng cao về chất lượng. Đặc biệt, tham gia phục vụ tốt Tiểu ban kinh tế - xã hội; biên tập các dự thảo, báo cáo, văn kiện, tài liệu tổng kết chuẩn bị cho Đại hội Đảng khóa XI, XII, XIII.

.

Xử lý khối lượng lớn công việc với tinh thần nhanh chóng, kịp thời, chuyên nghiệp và hiệu quả

.

Tính riêng giai đoạn 2016-2020, trung bình mỗi năm, VPCP tiếp nhận khoảng 150 nghìn văn bản; tham mưu tổng hợp, trình Lãnh đạo Chính phủ hơn 13 nghìn Phiếu trình giải quyết công việc, tuân thủ Quy chế làm việc, tổng hợp đầy đủ, trung thực ý kiến của các bộ, cơ quan; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành hơn 26 nghìn văn bản; xử lý khối lượng lớn công việc thường xuyên do các bộ, cơ quan trình (ban hành khoảng: 1.300 Tờ trình Chủ tịch nước; 60 Tờ trình Quốc hội; 140 Nghị quyết và 650 Công văn của Chính phủ; 30 Chỉ thị, gần 2.000 quyết định cá biệt và trên 1.800 Công văn của Thủ tướng Chính phủ; trên 700 Thông báo kết luận của Lãnh đạo Chính phủ; hàng nghìn văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ) bảo đảm tuân thủ Quy chế làm việc của Chính phủ, VPCP và quy định liên quan. Đồng thời, trả lại hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với các hồ sơ chưa đầy đủ, không đúng trình tự, thủ tục hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Bên cạnh đó, công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính có nhiều kết quả nổi bật, là điểm sáng, góp phần giúp Việt Nam tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh và 20 bậc ở cải thiện môi trường kinh doanh toàn cầu; công tác xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mang lại hiệu quả thiết thực, tiết giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp…

.

Hoàng Giang

Top