Hà Nội

Đại hội Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ: Đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

(Chinhphu.vn) - Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ trong nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng tầm là một cơ quan thông tin điện tử chính thống của Chính phủ và của quốc gia.

27/03/2015 19:40

 

 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đã nhấn mạnh như vậy tại Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, diễn ra ngày 27/3 tại Hà Nội.

.

Tạo dấu ấn chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chức năng nhiệm vụ

.

Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ nhiệm kỳ 2010-2015 với 6 Chi bộ trực thuộc, 9 Đảng ủy viên trong đó 3 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy. Hiện nay toàn Đảng bộ có 109 đảng viên trong đó có 93 đảng viên chính thức và 16 đảng viên dự bị, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2011 và chiếm 65% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Đến nay, các tổ chức cơ sở đảng tại Đảng bộ hoạt động ổn định, phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai các nhiệm vụ của Cổng TTĐT Chính phủ.

.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Phạm Việt Dũng nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ nhiệm kỳ 2015 - 2020 tập trung phân tích những mặt đã làm được, những hạn  chế, yếu kém, từ đó rút ra những bài học cần thiết, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ mới và các đại biểu đảng viên ưu tú trong Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 25. Từng đồng chí đảng viên trong Đảng bộ trên tinh thần làm việc dân chủ, nghiệm túc, trách nhiệm, trí tuệ đóng góp ý kiến tâm huyết, đề xuất giải pháp góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Cổng TTĐT Chính phủ được lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ  trưởng, Chủ nhiệm VPCP tin cậy giao phó.

 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ tại Đại hội do đồng chí Vi Quang Đạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ trình bày tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đạt được của Đảng bộ nhiệm kỳ 2011 - 2015, thẳng thắn thừa nhận những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan của những tồn tại, bài học kinh nghiệm rút ra, từ đó đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2015 - 2020.

.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cổng TTĐT Chính phủ đã chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, đã tạo được dấu ấn chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ là cơ quan thông tin truyền thông đa phương tiện, là tiếng nói của Chính phủ, diễn đàn của các cơ quan hành chính Nhà nước và nhân dân trên không gian mạng, là kênh thông tin đối ngoại hiệu quả của Chính phủ, góp phần quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính thống; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần định hướng dư luận và tạo đồng thuận xã hội về công tác đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia, lãnh thổ của đất nước.

 

 Đồng chí Vi Quang Đạo, Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thông tin truyền thông trong xu thế công nghệ hiện đại, Đảng ủy Cổng TTĐT Chính phủ đã chỉ đạo chính quyền tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý Nhà nước,mở rộng mạng thông tin hành chính điện tử, xây dựng hạ tầng CNTT-TT; kết nối hình thành hệ thống Cổng TTĐT Chính phủ thống nhất, xuyên suốt cơ quan hành chính nhà nước. Cổng TTĐT Chính phủ đã tập trung phát triển truyền thông đa phương tiện, khai thác các lợi thế của truyền thông mới; đa dạng các hình thức thông tin tuyên truyền trên nền các ứng dụng điện thoại thông minh, bước đầu trên mạng xã hội. Đảng ủy Cổng TTĐT Chính phủ đã tập trung lãnh đạo công tác tham mưu, tổng hợp về thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành.

.

Công tác Đảng cần phải đổi mới thực sự

.

Chia sẻ và đánh giá cao kết quả công tác của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên cho rằng, Cổng TTĐT Chính phủ với đặc thù là một đơn vị có đội ngũ trí thức trẻ, được đào tạo cơ bản, nhiều đồng chí có trình độ trên đại học, có kiến thức hiểu biết rộng. Đây cũng là đội ngũ nắm bắt nhiều thông tin nhanh nhạy nhất.

 

 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ nhiệm kỳ (2015 - 2020)

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy VPCP, đây là nguồn nhân lực quý giá đối với sự phát triển của cơ quan, vì vậy Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ phải thường xuyên chăm lo giáo dục, rèn luyện, đào tạo đội ngũ để từ mỗi hạt nhân này tính tiền phong, gương mẫu, sức chiến đấu của Đảng từ tâm hồn, tình cảm, trí tuệ của các đảng viên trẻ, lan tỏa rộng rãi, tác động tích cực đến mọi người xung quanh.

.

Phân tích thấu đáo tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị, nhất là đối với một đơn vị đặc thù như Cổng TTĐT Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên của Cổng TTĐT Chính phủ cần tiếp tục học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị tư tưởng, phát huy vai trò lãnh đạo thực sự của tổ chức Đảng, để công tác Đảng thực sự trở thành nhân tố quyết định trong tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Cổng TTĐT Chính phủ.

.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên của Cổng TTĐT Chính phủ cần nâng cao sức chiến đấu của người Đảng viên, từ đó tăng cường sức chiến đấu của các Chi bộ và toàn Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ.

.

Đánh giá Cổng TTĐT Chính phủ là đơn vị đảm nhận một trong ba trụ cột công tác của VPCP, là công tác đảm bảo thông tin- truyền thông, nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới, đổi mới thực sự công tác Đảng, trước hết là đổi mới cách thức sinh hoạt Đảng, gắn xây dựng Đảng với việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức vừa có tài, vừa có tâm, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Cổng TTĐT Chính phủ nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với từng công việc được giao, trên từng lĩnh vực công tác.

.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích của Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ trong nhiệm vụ vừa  qua, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ tin tưởng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết, phấn đấu làm tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị, tạo động lực để Cổng TTĐT Chính phủ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần cùng toàn Đảng bộ Văn phòng Chính phủ làm tốt nhiệm vụ phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đưa đất nước tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu do Đảng đã đề ra trong giai đoạn mới của sự nghiệp cách mạng.

.

Đại hội Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ đã bầu ra Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 11 đồng chí ưu tú vào Ban chấp hành Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ: đ/c Vi Quang Đạo - Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ; đ/c Lê Việt Đông - Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ; đ/c Tô Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ; đ/c Nguyễn Lê Phúc - Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ; đ/c Phạm Quang Thiện - Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông Đa phương tiện; đ/c Nguyễn Thùy Dương - Chánh Văn phòng Cổng TTĐT Chính phủ; đ/c Nguyễn Quốc Việt - Trưởng Ban Kế hoạch tài chính; đ/c Nguyễn Kim Tùng - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dữ liệu điện tử; đ/c Nguyễn Xuân Đông - Trưởng phòng Tổ chức hành chính; đ/c Nguyễn Phương Lan - Trưởng phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân; đ/c Trần Hồng Việt - Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Thông tin báo chí.

.

Đại hội cũng bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy Cổng TTĐT Chính phủ gồm các đồng chí: Vi Quang Đạo, Lê Việt Đông và Nguyễn Lê Phúc. Đồng chí Vi Quang Đạo, Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ được bầu làm Bí thư Đảng ủy, các đồng chí: Lê Việt Đông, Nguyễn Lê Phúc được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí đảng viên vinh dự thay mặt 109 đảng viên của Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 25.

.

Bài: Trung Hiếu

Ảnh: Quang Hiếu

Top