Hà Nội

Thủ tướng chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Ngày 21/7, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015-2020. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

21/07/2015 17:01

 

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ 25 của Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tham dự Đại hội có các Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên và gần 200 Đảng viên tiêu biểu đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VPCP.

.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2010-2015 đã đánh giá sát với thực tế lãnh đạo các hoạt động của Đảng bộ VPCP trong nhiệm kỳ vừa qua trên các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, việc thực hiện Chỉ thị của Trung ương về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại.

.

Bày tỏ đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng bộ VPCP đề ra cho nhiệm kỳ 2015-2020, Thủ tướng mong muốn Đại hội thảo luận, làm sâu sắc thêm để hoàn thiện Báo cáo tổng kết cả về mặt đạt được cũng như mặt hạn chế, yếu kém, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho sát, cho đúng, cho khả thi với tình hình thực tế để nhiệm kỳ tới VPCP thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình với tư cách là cơ quan tham mưu, giúp việc tổng hợp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thời gian qua, VPCP đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

.

Cụ thể đã thực hiện được tốt chức năng tham mưu, tổng hợp; chức năng thông tin, truyền thông, cung cấp thông tin cho báo chí, dư luận về chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được Chính phủ cụ thể hóa, thế chế hóa, các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội; việc đảm bảo các điều kiện hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động của Chính phủ.

.

Những kết quả đạt được trong hoạt động của Chính phủ có phần đóng góp rất quan trọng của VPCP và kết quả hoạt động của Chính phủ đã đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trên các lĩnh vực.

.

Năng động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được giao

.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, theo dự báo, nhiệm kỳ Đại hội Đảng tới là khoảng thời gian bên cạnh thuận lợi, đất nước cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội theo hướng nhanh và bền vững cũng như trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững độc lập, chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

.

Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn để tận dụng tối đa những thời cơ, thuận lợi, những kết quả đạt được, đi liền với đó là ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, thành thuận lợi để phát triển, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn. 

.

Trên tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, qua tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ tới 2015-2020, Đảng bộ VPCP cần tiếp tục phát huy tốt truyền thống, những ưu điểm, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; hết sức chú trọng vào tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trên các lĩnh vực để xây dựng Đảng bộ VPCP ngày càng phát triển trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ được giao.

.

Theo đó, trước hết Đảng bộ VPCP phải kiên định vững vàng, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phải năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ của VPCP.

.

“Đây là điều cơ bản hàng đầu, đã là tham mưu, tổng hợp thì các đồng chí đảng viên đều là những chuyên viên, cán bộ tham mưu trực tiếp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ra những quyết định mang tính chất thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, những việc có ảnh hưởng tới toàn xã hội, tác động tới sự phát triển của toàn xã hội. Do vậy, muốn tham mưu, tổng hợp tốt, trước hết Đảng bộ, mỗi đảng viên phải quán triệt sâu sắc, nắm vững chủ tương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước thì mới có thể tham mưu đúng, tham mưu sát được và phải có nắm chắc, nắm sâu thì chúng ta mới có thể sáng tạo được, tất cả là đều là để phục vụ cho lợi ích của nhân dân, của đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

.

Trong xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cần hết sức quan tâm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong đảng; thực hiện tốt các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng.

.

Trong đó, phải đặc biệt quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ; đánh giá cán bộ phải thực sự công tâm, khách quan, dân chủ; trong tuyển dụng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, xử lý cán bộ,… luôn phải bảo đảm tính dân chủ, khách quan và theo đúng quy trình, nguyên tắc.

.

Đồng thời, cần tiếp tục chú trọng đến công tác giáo dục, xây dựng phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên; không xảy ra những hành vi sai phạm, những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền phức.

.

“Phẩm chất đạo đức phải được giữ vững, mỗi việc làm của các đồng chí ảnh hưởng rộng lớn lắm, các đồng chí đi sâu ngoài xã hội sẽ thấy. Mỗi tiếp xúc của các đồng chí, mỗi ý kiến của các đồng chí với các Bộ, với các doanh nghiệp, với người chịu sự quản lý điều hành của Chính phủ thì người ra rất coi trọng. Cái đúng người ta đánh giá cao, khen ngợi; những cái méo mó người ta chê trách, phê phán. Mà phê phán không chỉ dừng lại ở đồng chí chuyên viên nào đó mà ảnh hướng tới cả VPCP, Chính phủ”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở.

.

Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng Đảng bộ VPCP với những nội dung cơ bản như trên là việc làm thiết thực để VPCP làm tốt, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đó là chức năng tham mưu, giúp việc tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản hành chính Nhà nước cao nhất - chức năng hành pháp trên các lĩnh vực của đất nước như kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại,…

.

“Trong hoạt động quản lý Nhà nước của Chính phủ, trước hết là việc ban hành các văn bản pháp quy, các quyết định để lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành; khâu đầu tiên này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các văn bản được ban hành phải đúng với chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; phải phù hợp, sát với thực tế, đảm bảo được tính khả thi. Là cơ quan tham mưu, giúp việc tổng hợp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi VPCP phải có sự nỗ lực rất lớn để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp này”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo.

 

 Tham dự Đại hội Đảng bộ VPCP có các Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và gần 200 Đảng viên tiêu biểu đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VPCP. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Coi trọng công tác thông tin, truyền thông - một trong những nhiệm vụ chính

.

Điểm lớn thứ hai được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập là VPCP phải đặc biệt coi trọng công tác thông tin, truyền thông. Đây cũng là một trong những chức năng, nhiệm vụ chính của VPCP.

.

Thủ tướng nhận xét, công tác thông tin, truyền thông thời gian qua đã được VPCP triển khai thực hiện hiệu quả, tuy nhiên, thực tiễn đặt ra đối với công tác này với yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi phải tốt hơn nữa trong bối cảnh xã hội thông tin, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão.

.

Thủ tướng nêu rõ: “Đã là lãnh đạo, quản lý điều hành thì phải ban hành quyết định. Đã ban hành quyết định thì toàn dân phải biết để thực hiện và đây cũng là quyền của người dân đã được Hiến định, đó là quyền được thông tin, được cung cấp và tiếp cận thông tin, vì đây là những thông tin liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân; điều chỉnh tới hoạt động của toàn xã hội”.

.

Một lần nữa nhấn mạnh đến vai trò của công tác thông tin, truyền thông của VPCP, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ yêu cầu việc cung cấp thông tin về chủ tương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước được thể chế hóa, cụ thể hóa hay những giải pháp chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính phủ ở lĩnh vực nào đó được xã hội quan tâm thì người dân phải được tiếp cận một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời nhất. Qua đó tạo sự sự đồng thuận, sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội.

.

“Không chỉ ở cấp lãnh đạo VPCP, mà mỗi chuyên viên, mỗi vụ, mỗi đơn vị cũng phải đặc biệt quan tâm đến việc cung cấp thông tin để người dân biết và thực hiện. Bên cạnh đó cũng tiếp nhận thông tin theo chiều ngược lại để bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, mà các đồng chí là người tham mưu tổng hợp, giúp việc trực tiếp”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

.

Phải là cơ quan đi đầu ứng dụng CNTT

.

Nhiệm vụ lớn thứ ba được Thủ tướng đề cập là trong điều kiện công nghệ thông tin (CNTT), hạ tầng CNTT của đất nước được đầu tư phát triển, VPCP phải là cơ quan đi đầu ứng dụng CNTT trong nâng cao hiệu quả hoạt động.

.

Không những thế, VPCP còn phải là cơ quan đi đầu trong tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ứng dụng CNTT vào thực tiễn thực hiện chức năng quản lý, chỉ đạo, điều hành, nói cách khác là phải tiến tới thực hiện Chính phủ điện tử.

.

“Hoàn toàn chúng ta có thể thực hiện chức năng lãnh đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua CNTT để nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành; vừa nhanh lẹ, vừa tiết kiệm, vừa là cải cách hành chính, vừa không gây phiền hà,… Phải ứng dụng tối đa CNTT vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, trừ trường hợp đó là mật, phải ngồi lại họp với nhau để ra quyết định”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu VPCP tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cầu kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Bảo đảm hậu cần kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, nhưng phải phù hợp, chặt chẽ, đặc biệt phải hết sức tiết kiệm; làm đúng pháp luật và các quy định của Nhà  nước về mua sắm công, đầu tư trang thiết bị, không để bất cứ một vụ việc tiêu cực nào xảy ra.

 

 Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VPCP đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

.

Theo Báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy VPCP đã chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

.

VPCP quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đảng ủy viên và cán bộ chuyên trách công tác đảng trong việc theo dõi, nắm tình hình các tổ chức đảng; xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ và hàng năm một cách cụ thể, thiết thực, xác định nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm và tổng kết rút kinh nghiệm.

.

Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành khối lượng công việc lớn trên các mặt công tác đặc biệt là trong công tác tham mưu tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Các lĩnh vực xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình công tác và Quy chế làm việc của Chính phủ; công tác thông tin, truyền thông phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác tài chính, quản trị phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ được chú trọng thực hiện nghiêm.

.

Bên cạnh đó, Đảng ủy VPCP luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều hình thức phù hợp; tổ chức phổ biến, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm toàn thể đảng viên đều được học tập, quán triệt, thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ.

.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đổi mới, thiết thực, có sức lan tỏa  trong toàn Đảng bộ.

.

Trong công tác đánh giá, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, Ban Thường vụ Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo VPCP đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự ổn định, đoàn kết trong cơ quan.

.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng luôn được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra đặc biệt quan tâm. Việc chủ động xây dựng chương trình công tác và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật bảo đảm đúng thẩm quyền, quy trình, quy định; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã góp phần hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên đối với Đảng.

.

Công tác dân vận được chú trọng, đặc biệt tập trung vào việc chỉ đạo các tổ chức Đảng, đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ; các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn với cải cách hành chính trong cơ quan và được đưa vào tiêu chí thi đua của cơ quan.

.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI được Đảng ủy VPCP thực hiện với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm. Sau việc tổ chức kiểm điểm có giải pháp, lộ trình khắc phục tồn tại, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên cũng như góp phần quan trọng vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

.

Nguyễn Hoàng

.

Top