Hà Nội

Chi bộ Vụ III tập trung lãnh đạo 3 trụ cột công tác trong nhiệm kỳ mới

(Chinhphu.vn) - Sáng 26/3, Chi bộ Vụ Theo dõi phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân và Chính quyền địa phương (Vụ III) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, bầu ra Chi ủy mới và các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 25.

26/03/2015 18:09

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trung Hiếu

Vụ III là đơn vị tham mưu thuộc VPCP đảm nhiệm 3 lĩnh vực công tác chủ chốt là chuẩn bị các cuộc họp, làm việc của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng với các địa phương; tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phối hợp công tác với các cơ quan của Quốc hội; phối hợp công tác với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân.

.

Nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Chi bộ Vụ III đã đoàn kết, vượt khó khăn, thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu trên các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chất lượng hoạt động của Cấp ủy và Chi bộ đã được nâng lên rõ nét; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, phát triển đảng viên mới.

.

Trên tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội tập trung đánh giá, thảo luận các mặt công tác của Chi bộ nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới 2015 – 2017.

.

Các ý kiến thảo luận, đóng góp của các đảng viên trong Chi bộ Vụ III tại Đại hội tập trung vào các vấn đề về công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy; đề xuất, kiến nghị những giải pháp để Chi bộ Vụ III hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời cho ý kiến đóng góp vào dự thảo các báo cáo chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ VPCP lần thứ 25.

.

Cụ thể là, trong nhiệm kỳ mới, các đồng chí đảng viên Chi bộ Vụ III kiến nghị làm rõ hơn, cụ thể hơn các quy định, quy chế về chức năng, nhiệm vụ của Vụ trong vấn đề nắm tình hình tại các địa phương cũng như quan hệ công tác với các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, làm sao để công tác phối hợp với các địa phương ngày càng chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu công tác của lãnh đạo VPCP.

.

Đồng thời, đảng viên Vụ III cũng kiến nghị, trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Vụ III tiếp tục nghiên cứu các nội dung sinh hoạt chuyên đề trong các cuộc họp Chi bộ sao cho phù hợp và bám sát với nhiệm vụ chuyên môn để từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

.

Nhấn mạnh tầm quan trọng trong công tác tham mưu tổng hợp, đồng chí Nguyễn Quốc Thắng, Vụ trưởng Vụ III yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ theo nhiệm vụ công tác được phân công cần chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu chính xác, kịp thời trên các mảng công tác. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Vụ, vai trò của Chi bộ phải xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ đắc lực sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Đảng ủy VPCP chúc mừng Chi ủy Vụ III nhiệm kỳ 2015 – 2017. Ảnh: Trung Hiếu.

Phát biểu với cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ III, đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP đánh giá cao kết quả công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Với sự đoàn kết và thống nhất ý chí, tập thể cán bộ, đảng viên Vụ III đã từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới bám sát với công tác Đảng và công tác chuyên môn của đơn vị.

.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành bày tỏ tin tưởng, với những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể đã đề ra trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Vụ III sẽ lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên, công chức của Vụ làm tốt chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo điều hành các hoạt động phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân.

.

Tiếp thu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và ý kiến của các đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hữu Lâm, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ III khẳng định, trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong nhiệm kỳ trước, Chi bộ Vụ III quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, tập trung lãnh đạo công tác cán bộ và xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được lãnh đạo VPCP tin tưởng giao phó.

.

Đại hội Chi bộ Vụ III đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2017 gồm 3 đồng chí: đồng chí Nguyễn Hữu Lâm, Phó Vụ trưởng được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Quốc Thắng được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Minh Đông được bầu làm Chi ủy viên; đồng thời bầu ra 6 đồng chí đi dự Đại hội Đảng đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 25.

.

Trung Hiếu

Top