Hà Nội

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

(Chinhphu.vn) - Chiều 4/12, Đảng uỷ VPCP tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và trao giấy chứng nhận cho các đồng chí đảng viên mới.

04/12/2014 16:36

Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt loại xuất sắc và giỏi. Ảnh: Quang Hiếu.

Tham gia lớp học năm nay các học viên được tìm hiểu 9 chuyên đề lý thuyết về Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội; Phát triển kinh tế, khoa học; Bảo vệ an ninh quốc phòng… và đi học tập khảo sát thực tế tại khu di tích Tân Trào,Tuyên Quang.

Theo báo cáo của Văn phòng Đảng uỷ VPCP, lớp học bồi dưỡng đảng viên mới năm nay có 49 học viên đủ điều kiện viết bài thu hoạch. Trong đó, có 2 học viên đạt loại xuất sắc; 17 học viên đạt loại giỏi và 30 học viên đạt loại khá.

Chánh Văn phòng Đảng ủy VPCP Nguyễn Đức Minh trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt loại khá. Ảnh: Quang Hiếu.

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành cho biết, Đảng uỷ Văn phòng Chính phủ luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành đánh giá cao tinh và thái độ nghiêm túc, chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tích cực học tập và tăng cường trao đổi kiến thức, thực hiện viết bài thu hoạch có chất lượng của các học viên.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành tin tưởng, với những kiến thức đã thu hoạch được tại lớp học, các đồng chí đảng viên mới sẽ có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang Hiếu

Top