Hà Nội

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ, Vụ Khoa giáo - Văn xã

(Chinhphu.vn) - Chiều 27/3, Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ, Vụ Khoa giáo - Văn xã đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, đánh giá toàn diện hoạt động trong nhiệm kỳ 2012 - 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu ra Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy của các Chi bộ nhiệm kỳ mới 2015 - 2017.

27/03/2015 20:02

Thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn mới

.

Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ được giao nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện các chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực cải cách hành chính; tổ chức bộ máy nhà nước; cán bộ, công chức, công vụ và công tác thi đua đua khen thưởng.

 

 Đại hội Chi bộ  Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ nhiệm kỳ 2015-2017. Ảnh Huy Anh

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Chi uỷ Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ, tổ chức phân công công việc rõ ràng, hợp lý, tạo điều kiện để đảng viên thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững tinh thần đoàn kết và tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước, Quy chế làm việc của Chính phủ, VPCP cũng như tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động chung của cơ quan.

.

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đề cao tinh thần trách nhiệm, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, chủ động, nỗ lực vượt qua khó khăn, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

.

Trong công tác chuyên môn, Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo Vụ, các đảng viên bám sát Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ động triển khai công việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tính riêng năm 2014, Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ đã theo dõi, thẩm tra 63 đề án, trong đó có 9 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thẩm tra 37 đề án ngoài chương trình công tác…

.

Chi ủy nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của quan trọng của tổ chức cơ sở đảng; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động theo dõi tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

.

Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Chi bộ Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ đã xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng đảng của Chi bộ với 4 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ 2015 - 2017.

.

Trong đó, Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ tập trung nâng cao năng lực của Chi ủy đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn xây dựng tổ chức Đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong đơn vị nhằm duy trì các hoạt động theo hướng bảo đảm hiệu quả, thực chất, đúng điều lệ.

.

Phát biểu tại Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ, đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP ghi nhận những kết quả đã đạt được của Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015 và đánh giá, Chi bộ Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ là một chi bộ mạnh, bởi cán bộ, công chức của Vụ có nền tảng học vấn cao, 14/15 cán bộ thuộc đơn vị đã là đảng viên, từng cá nhân luôn có trách nhiệm với tập thể và luôn có ý thức vun đắp để tập thể ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành mong muốn, Chi ủy Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ nhiệm kỳ mới tiếp tục gắn bó, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với lãnh đạo Vụ để các nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Vụ trên tất cả các mặt, từ chuyên môn và công tác chính trị ngày càng có kết quả cụ thể và cao hơn nhiệm kỳ vừa qua.

.

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 3 đồng chí: Đồng chí Cao Thị Lệ, Phó Vụ trưởng được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Trương Đức Thắng được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Tống Minh Phương được bầu làm Chi ủy viên. Đại hội cũng bầu 6 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 25.

.

Nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất

.

Cũng trong chiều nay, Đại hội Chi bộ Vụ Khoa giáo - Văn xã nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã diễn ra trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm. Các bước tổ chức Đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu, quy trình, hướng dẫn của Đảng ủy VPCP. Đại hội đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo chính trị của Chị bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 - 2017 và các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội cấp trên.

 

 Đại hội Chi bộ  Vụ Khoa giáo - Văn xã nhiệm kỳ 2015-2017. Ảnh Thùy Chi

Vụ Khoa giáo - Văn xã là đơn vị giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; dạy nghề và nguồn nhân lực; môi trường và phát triển bền vững; văn hóa, thể thao, du lịch, hôn nhân và gia đình; thông tin báo chí; y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình; lao động, thương binh và xã hội; khu công nghệ cao; phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm.

.

Hiện Chi bộ Vụ Khoa giáo - Văn xã có 31 đảng viên với 26 đồng chí đang công tác tại Vụ và 5 đồng chí đảng viên đã nghỉ hưu. Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm và Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Khắc Định cũng tham gia sinh hoạt đảng tại Chi bộ.

.

Tất cả đảng viên của Chi bộ cơ bản đều có trình độ chuyên môn, chính trị, lập trường, tư tưởng vững vàng, có ý thức phấn đấu, rèn luyện, duy trì sự đoàn kết, đồng thuận. Các đảng viên đều có trình độ đại học trở lên, nhiều đồng chí có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Trên 70% số đảng viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp và nhiều đồng chí đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước dành cho chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính…

.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2015, tập thể Chi bộ Vụ Khoa giáo - Văn xã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, thể hiện trách nhiệm của mỗi đảng viên, phát huy vai trò lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

.

Để hoạt động của Chi bộ đạt hiệu quả cao hơn trong nhiệm kỳ tiếp theo, đồng chí Chu Đức Nhuận, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã khẳng định, với quyết tâm cao, trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, cải tiến, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đồng thời duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Chi bộ, tập trung xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

.

Đại hội Chi bộ Vụ Khoa giáo - Văn xã đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 5 đồng chí: Đồng chí Chu Đức Nhuận, Vụ trưởng Vụ Vụ Khoa giáo - Văn xã được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Vũ Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Minh Ngọc, đồng chí Nguyễn Việt Hùng và đồng chí Nguyễn Thái Hiển được bầu làm Chi ủy viên; đồng thời Chi bộ cũng bầu ra 6 đồng chí đi dự Đại hội Đảng đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 25.

.

Huy Anh - Thùy Chi

Top