Hà Nội

Chi bộ Vụ Pháp luật: Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy

(Chinhphu.vn) – Sáng 1/6, Vụ Pháp luật – Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 nhằm tổng kết, đánh giá các mặt công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ trước, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

01/06/2015 16:44

Trưởng ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Nội chính Nguyễn Chí Đức phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trung Hiếu

.

Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Nội chính Nguyễn Chí Đức; Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Tiến Dũng cùng các đồng chí trong Văn phòng Đảng ủy VPCP đã đến dự Đại hội.

.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2012 – 2015 của Chi bộ Vụ Pháp luật do đồng chí Nguyễn Phước Thọ, Hàm Vụ trưởng Vụ Pháp luật trình bày tại Đại hội cho thấy, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Vụ Pháp luật xác định 4 nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm; theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành trong việc xây dựng, trình các dự án luật, pháp lệnh bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng; tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh; theo dõi, tổng hợp, đề xuất các biện pháp bảo đảm tiến độ xây dựng, ban hành kịp thời, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản pháp luật.

.

Bên cạnh đó, Chi bộ Vụ Pháp luật nhiệm kỳ vừa qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các mặt công tác về giáo dục chính trị - tư tưởng,  tổ chức – bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, công tác tài chính, công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể…

.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vừa qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác của Chi bộ vẫn còn một số hạn chế, bất cập như việc khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản chưa thật sự vững chắc; việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Chi bộ, Chi ủy còn có những khó khăn nhất định…

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trung Hiếu

.

Các ý kiến đóng góp của đảng viên Chi bộ Vụ Pháp luật tại Đại hội đã chỉ rõ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhấn mạnh tập trung cho ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại và phát huy sự lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ.

.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Nội chính VPCP Nguyễn Chí Đức đánh giá cao các mặt công tác của Chi bộ Vụ Pháp luật nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là công tác chuyên môn của Vụ Pháp luật với một số lượng lớn công việc xử lý, trong đó nổi bật là công tác lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào Hiến pháp.

.

Đồng chí Nguyễn Chí Đức cho rằng, tập thể Vụ Pháp luật mà nòng cốt là các đồng chí đảng viên đã có nhiều đóng góp vào quy trình xử lý văn bản quy phạm pháp luật của VPCP. “Vụ Pháp luật là đầu mối chính của VPCP trong việc cho ý kiến, thẩm tra các dự án luật trình Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ xem xét, ban hành, bảo đảm được tiến độ và chất lượng thẩm tra”, đồng chí Nguyễn Chí Đức nói.

.

Nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, là thước đo trong mọi hoạt động của Chi bộ, Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Tiến Dũng cho rằng, Chi ủy Vụ Pháp luật nhiệm kỳ mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu, phục vụ tốt công tác chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của công tác pháp chế tại cơ quan VPCP.

.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng đề nghị, Chi bộ Vụ Pháp luật nhiệm kỳ mới sẽ nâng cao công tác sinh hoạt chi bộ, nâng cao sức chiến đấu của đảng viên, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện mục tiêu hướng tới phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một cách tốt nhất.

Đồng chí Phạm Tuấn Khải, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trung Hiếu

.

Tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Phạm Tuấn Khải, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật khẳng định, Chi bộ Vụ Pháp luật quán triệt tinh thần chỉ đạo và ý kiến tâm huyết của Thường vụ Đảng ủy, hoàn thiện báo cáo chính trị để làm cơ sở cho công tác Đảng trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, tập trung làm rõ, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, gắn kết mật thiết, nhuần nhuyễn với công tác chính quyền để xây dựng một tập thể Vụ Pháp luật đoàn kết, chia sẻ, phát huy tính Đảng và sức chiến đấu của các đảng viên, ngày một nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Chi bộ.

.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy mới gồm 3 đồng chí và 6 đồng chí đại diện Chi bộ dự Đại hội Đảng bộ VPCP; trong đó đồng chí Nguyễn Phước Thọ, Hàm Vụ trưởng, điều hành Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Hà Văn Sáng, Hàm Vụ phó được bầu làm Phó Bí thư; đồng chí Nguyễn Viết Thịnh, Hàm Vụ phó được bầu làm Chi ủy viên Chi bộ Vụ Pháp luật nhiệm kỳ 2015 – 2017.

.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, đội ngũ công chức của Vụ Pháp luật được bổ sung thêm 4 đồng chí, 3 đồng chí được điều chuyển sang các đơn vị khác, 3 đồng chí nghỉ hưu theo chế độ. Trong tổng số 23 công chức của Vụ hiện nay có 21 đảng viên và 2 quần chúng có nguyện vọng vào Đảng đều đã được Chi bộ phân công đảng viên giúp đỡ phấn đấu vào Đảng. 

.

Trung Hiếu

Top