Hà Nội

Chủ động, tích cực trong công tác tham mưu tổng hợp

(Chinhphu.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, VPCP đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có công tác tham mưu tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

21/07/2015 19:00

 

 Các đại biểu nghe tham luận tại Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Trung Hiếu

Những kết quả đạt được trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có phần đóng góp rất quan trọng của Văn phòng Chính phủ (VPCP), cụ thể là sự góp sức của các đơn vị thuộc VPCP trong công tác tham mưu tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực; trong xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình công tác và Quy chế làm việc của Chính phủ…

.

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ VPCP lần thứ 25, đồng chí Nguyễn Vũ Quang, Chi ủy viên Chi bộ Vụ Kinh tế ngành cho biết, là Chi bộ có nhiệm vụ giúp Lãnh đạo VPCP trong hoạt động phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng, Chi bộ Vụ Kinh tế ngành được giao đảm nhiệm một khối lượng lớn các công việc có liên quan đến nhiều ngành kinh tế của đất nước.

.

Đảng viên, công chức thuộc Vụ luôn tích cực, chủ động hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, giao thông, vận tải, bưu chính viễn thông, dầu khí, tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu.

.

Vụ Kinh tế ngành luôn tích cực đôn đốc thực hiện các chương trình công tác, thực hiện các ý kiển chỉ đạo nhằm giúp Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng hoàn thành tốt chương trình công tác hàng năm.

.

Cùng với các nhiệm vụ khác, đây được coi là kết quả quan trọng giúp Chi bộ Vụ Kinh tế ngành luôn được Đảng ủy VPCP đánh giá là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Bên cạnh đó, ý thức tổ chức, kỷ luật của đảng viên, công chức cũng được tăng cường theo hướng chuyên nghiệp, bảo đảm hiệu quả công tác phối hợp tốt trong và ngoài Vụ.

.

Với 34 cán bộ, đảng viên, trong đó phần lớn là đảng viên trẻ, năng động, hầu hết đều là các cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ, đồng chí Bùi Đình Viên, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Quan hệ quốc tế, cho biết Chi bộ Vụ Quan hệ quốc tế ngày càng khẳng định mình qua công tác tham mưu về chủ trương, chính sách đối ngoại, kinh tế đối ngoại cho Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo VPCP.

.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Chi bộ Vụ Quan hệ quốc tế đã lãnh đạo đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên, chủ động nắm bắt tình hình, đặc biệt là những tác động trực tiếp ảnh hưởng đến môi trường hòa bình, an ninh, ổn định để phát triển của nước ta; những mặt phức tạp, khó khăn và thách thức gia tăng, nhất là vấn đề biển Đông để kịp thời có những đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng chính sách và chỉ đạo điều hành hoạt động đối ngoại vì lợi ích cao nhất của Quốc gia.

.

Xác định trong bối cảnh nhiều cơ hội và thách thức đặt ra với công tác đối ngoại, Chi bộ Vụ Quan hệ quốc tế luôn đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phải phấn đấu, nỗ lực không ngừng, giỏi về chuyên môn, thông thạo về ngoại ngữ, hết lòng vì sự nghiệp chung, chung tay chung sức để công tác tham mưu có hiệu quả cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

.

Đồng chí Cao Thị Lệ, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ cho biết, Chi bộ Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ luôn đề cao việc trau dồi đạo đức công vụ, thể hiện trong tác phong thực hiện công vụ, qua nếp sống sinh hoạt, qua chuẩn mực cơ bản: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm cao với công việc…

.

Các đảng viên, công chức của chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, bám sát chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, chủ động trong tham mưu, phối hợp, đặc biệt là trong việc xử lý các Đề án lớn, quan trọng tiêu biểu như: Đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; Đề án về mô hình chính quyền địa phương; Đề án về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức…

.

Mỗi đảng viên trong Chi bộ cũng luôn có ý thức trách nhiệm trong rèn luyện đạo đức, phẩm chất của người đảng viên, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, đảng viên được nâng lên rõ rệt, không có biểu hiện bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết trong đơn vị. Đồng thời, luôn đặt lợi ích của tập thể, đơn vị lên các lợi ích khác, qua đó, tình đồng chí, đồng nghiệp luôn có sự gắn kết, tin tưởng chặt chẽ.

.

Gia Huy

.

Top