Thứ 6, 02/08/2021

23°- 32°

Hà Nội

TIỂU SỬ BỘ TRƯỞNG

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

TRẦN VĂN SƠN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm TRẦN VĂN SƠN

Cơ cấu tổ chức của văn phòng chính phủ

(Theo Nghị định số 79/2022/NĐ-CP ngày 06/10/2022)

1. Vụ Tổng hợp.

2. Vụ Pháp luật.

3. Vụ Kinh tế tổng hợp.

4. Vụ Công nghiệp.

5. Vụ Nông nghiệp.

6. Vụ Khoa giáo - Văn xã.

7. Vụ Đổi mới doanh nghiệp.

8. Vụ Quan hệ quốc tế.

9. Vụ Nội chính.

10. Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.

11. Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Vụ I).

12. Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể.

13. Vụ Thư ký - Biên tập.

14. Vụ Hành chính.

15. Vụ Tổ chức cán bộ.

16. Vụ Kế hoạch tài chính.

17. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

18. Cục Quản trị.

19. Cục Hành chính - Quản trị II.

20. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 20 Điều này là các tổ chức hành chính.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ, trừ đơn vị quy định tại khoản 20 Điều này. Vụ I có 03 phòng. Vụ Hành chính có 04 phòng.

VỤ KHOA GIÁO- VĂN XÃ

Chức vụ
Họ và tên
Vụ trưởng
Chu Đức Nhuận
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Việt Hùng
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cửu Đức
Phó Vụ trưởng
Đào Duy Tuấn

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 696/QĐ-VPCP ngày 16/11/2023):

Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ; đổi mới sáng tạo; giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; y tế, dân số; báo chí, xuất bản, truyền thông; bưu chính, viễn thông, internet; lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, người có công, giảm nghèo và các vấn đề xã hội; phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh; văn hóa, thể thao và du lịch; lưu trữ nhà nước.

Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 3 Quyết định này, Vụ Khoa giáo - Văn xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trừ các dự án luật, pháp lệnh), công việc thường xuyên khác về các lĩnh vực:

a) Khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ, đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân; công nghệ vũ trụ; viễn thám; xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ, phát triển công nghệ cao;

b) Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học; giáo dục thường xuyên; các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (trừ trường chính trị, trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương); phát triển nguồn nhân lực; chất lượng giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo; học phí; sách giáo khoa; tiếng Việt và tiếng dân tộc;

c) Y tế dự phòng (bao gồm cả phòng chống dịch bệnh, phòng chống các bệnh không lây nhiễm); khám bệnh, chữa bệnh; y dược học cổ truyền; giám định y khoa; pháp y và pháp y tâm thần; trang thiết bị y tế; giá dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế (trừ tài chính, thu – chi bảo hiểm y tế do Vụ Kinh tế tổng hợp chủ trì, xử lý); dân số và phát triển; công tác Chữ thập đỏ; dược phẩm, dược liệu; an toàn thực phẩm; phòng chống tác hại rượu bia, thuốc lá; vắc-xin;

d) Việc làm, thị trường lao động, lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; năng suất lao động; quan hệ lao động; bảo trợ xã hội, người khuyết tật, người cao tuổi; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; giảm nghèo; bình đẳng giới; các loại trợ cấp (trừ trợ cấp theo lương do Vụ Kinh tế tổng hợp chủ trì, xử lý); khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh;

đ) Báo chí, xuất bản; thông tin (bao gồm cả thông tin điện tử, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại); bưu chính; phát thanh truyền hình; internet (bao gồm cả nội dung thông tin trên internet); cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia; truyền dẫn phát sóng, viễn thông, tần số vố tuyến điện;

e) Phát triển bền vững, đa dạng sinh học (trừ đa dạng sinh học trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản do Vụ Nông nghiệp chủ trì, xử lý); nghiên cứu, điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường gắn với công tác nghiên cứu khoa học;

g) Văn hóa cơ sở; di sản văn hóa; văn hóa dân tộc; du lịch; văn học nghệ thuật; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; lễ hội (bao gồm quốc lễ, lễ hội dân gian, lễ hội văn hóa truyền thống); thể dục thể thao; thư viện; bản quyền tác giả; công tác gia đình; lưu trữ nhà nước; quảng cáo;

h) Phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm (trừ tội phạm ma túy do Vụ Nội chính chủ trì, xử lý).

2. Thường trực bộ phận giúp việc cho Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

3. Đầu mối công tác nghiên cứu khoa học của cơ quan Văn phòng Chính phủ.

4. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông (trừ các lĩnh vực do Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; đầu mối phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo Trung ương.

Top