Hà Nội

VPCP điều động công chức đến Cục KSTTHC

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định điều động bà Phan Hải Anh, chuyên viên cao cấp, Hàm Vụ phó Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, đến công tác tại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

15/04/2024 16:55

Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ; Cục trưởng các Cục: Kiểm soát thủ tục hành chính, Quản trị và bà Phan Hải Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày 12/4/2024.

Top