Hà Nội

Tiếp nhận cán bộ về Vụ Tổng hợp

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Phạm Ngọc Thạch, chuyên viên Phòng Chất lượng xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam về công tác tại Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, kể từ ngày 01/4/2024.

21/03/2024 15:10

Nhiệm vụ cụ thể của ông Phạm Ngọc Thạch do Vụ trưởng Vụ tổng hợp phân công.

Top