Hà Nội

Tiếp nhận cán bộ về Vụ Pháp luật

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận ông Trần Việt Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp về công tác tại Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ kể từ ngày 05/02/2024.

06/02/2024 18:38
Top