Hà Nội

VPCP tham mưu hiệu quả phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đánh giá cao hiệu quả trong công tác tham mưu tổng hợp của VPCP phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao công tác xây dựng Đảng của VPCP.

22/05/2024 19:55
VPCP tham mưu hiệu quả phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP

Chiều 22/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã làm việc với tập thể lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ (VPCP). Cuộc làm việc do đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP chủ trì.

Đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024

Theo báo cáo của Đảng ủy VPCP do đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày, kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2024 đến nay, VPCP bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với tinh thần "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, chuyên nghiệp hiệu quả", Đảng ủy VPCP đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024 theo kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu tổng hợp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ.

VPCP đã chủ động bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Nghị quyết của Quốc hội để thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành; tích cực phát huy vai trò đầu mối triển khai nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, tiến độ thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đôn đốc các bộ, cơ quan trình, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Chủ động, tích cực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng quy định.

VPCP cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng Chính phủ điện tử; tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

VPCP cũng chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động theo dõi báo chí, dư luận xã hội, phối hợp, nắm tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý những vấn đề cấp bách, nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; đồng thời, cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân và doanh nghiệp về các hoạt động chủ yếu, những quyết định quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

VPCP tham mưu hiệu quả phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 2.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP trao đổi tại buổi làm việc - Ảnh: VGP

VPCP cũng thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với lãnh đạo VPCP và Quy chế làm việc của VPCP. Những chủ trương, quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy đều nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo cơ quan.

Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị là VPCP tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội…

Tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thiện hồ sơ, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Chủ động, kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết những công việc quan trọng, phức tạp, đột xuất, tháo gỡ vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách cũng như việc thực hiện, cụ thể như: bảo đảm cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện; tăng cường quản lý xăng dầu; quyết liệt triển khai quy định về hóa đơn điện tử; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, hiệu quả, phát thải thấp trong tình hình mới…

Đảng ủy VPCP đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy cấp trên đầy đủ, đúng quy định.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP đã trao đổi, làm rõ các nội dung về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên; công tác tổ chức, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; bồi dưỡng lý luận chính trị; công tác kiểm tra, giám sát; về quy chế làm việc của Đảng ủy, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với lãnh đạo VPCP…

VPCP tham mưu hiệu quả phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 3.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã làm việc với tập thể lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP - Ảnh: VGP

Tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và kiểm tra, giám sát

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương bày tỏ ấn tượng với những nhiệm vụ VPCP đã thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua và khẳng định vai trò quan trọng của VPCP trong việc là cầu nối của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương.

Điểm thứ nhất Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao là kết quả công tác tham mưu tổng hợp hiệu quả của VPCP phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điểm thứ hai Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan đánh giá cao là VPCP đã hết sức quan tâm đến công tác xây dựng đảng. Với nhiều nhiệm vụ chuyên môn được giao, nhiều đồng chí kiêm nhiệm các nhiệm vụ nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP đã chỉ đạo, lãnh đạo cơ quan nỗ lực, cố gắng thực hiện cơ bản tốt các nhiệm vụ, nhất là công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động sinh hoạt theo chuyên đề.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát them chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; bồi dưỡng cho các đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát về làm kỹ năng, nhiệm vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ này. Quan tâm và tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan, đơn vị.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tin tưởng VPCP tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tham mưu hiệu quả phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn cho biết Đảng ủy VPCP sẽ tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, trong các tháng cuối năm, Đảng ủy VPCP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tích cực, chủ động, kịp thời tham mưu và nâng cao chất lượng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm công tác an ninh Quốc phòng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCPTrần Văn Sơn nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo VPCP thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đáp ứng nhiệm vụ được giao. Duy trì thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan; Chương trình làm việc hàng năm và toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025.

Gia Huy

Top