Hà Nội

Biệt phái công chức

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định cử ông Đặng Văn Dũng, Chuyên viên cao cấp, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ I, VPCP, tiếp tục biệt phái công tác tại Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) để đảm nhận chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

02/04/2024 21:16

Thời gian tiếp tục biệt phái ông Đặng Văn Dũng tính từ ngày 12 tháng 3 năm 2024, tiền lương và các khoản phụ cấp thực hiện theo quy định tiến hành.


Top