Hà Nội

Tiếp nhận cán bộ về Vụ Công nghiệp

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Đỗ Thành Quảng, Phó trưởng phòng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, về công tác tại Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, kể từ ngày 01/4/2024.

29/03/2024 16:47

Nhiệm vụ cụ thể của ông Đỗ Thành Quảng do Vụ trưởng Vụ công nghiệp phân công.

Top