Hà Nội

Tiếp nhận công chức vào Vụ Kinh tế tổng hợp

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Đức Nhân, Giảng viên chính, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Ngoại thương vào công chức, công tác tại Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2024.

11/04/2024 10:49

Nhiệm vụ cụ thể của ông Nguyễn Đức Nhân do Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp phân công.

Top