Hà Nội

Tư liệu văn phòng chính phủ

Phim tài liệu "Văn phòng Chính phủ: 70 mùa thu cách mạng"

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống VPCP và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Đảng và Nhà nước cho VPCP

70 năm Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ

Tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước VPCP

Phát huy truyền thống, góp phần xây dựng Chính phủ hành động, phục vụ nhân dân

VPCP phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025

Trưng bày ảnh “Văn phòng Chính phủ - 75 năm một chặng đường vẻ vang”

Ứng dụng CNTT trong tiến trình lịch sử 75 năm của Văn phòng Chính phủ

Top