Hà Nội

Văn phòng Chính phủ: Cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy, hiệu quả của Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Trải qua 77 năm phát triển và trưởng thành, Văn phòng Chính phủ đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, thông tin truyền thông… phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; luôn là cơ quan giúp việc tận tâm, tin cậy và hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

28/08/2022 08:00
Văn phòng Chính phủ: Cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy, hiệu quả của Chính phủ - Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của VPCP (tháng 1/2022) - Ảnh: VGP

Hôm nay (28/8), Văn phòng Chính phủ (VPCP) kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống VPCP (28/8/1945 - 28/8/2022).

Trải qua 77 năm phát triển và trưởng thành, với những tên gọi khác nhau và chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao qua từng thời kỳ, VPCP không ngừng tiếp nối truyền thống, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của mình trong mỗi giai đoạn phát triển.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP đã luôn đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của cơ quan, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Luôn chủ động công việc, đóng góp vào thành công của Chính phủ

Qua các nhiệm kỳ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ đều có sự ghi nhận, đánh giá cao thành tích công tác của VPCP, công lao, trí tuệ, lòng nhiệt tình cách mạng, tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP - cơ quan tiên phong trong thực hiện phương châm hành động của Chính phủ ở mỗi nhiệm kỳ.

Ở nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV, ngay sau khi các chức danh Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV được kiện toàn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, VPCP đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Chính phủ, cụ thể hóa lề lối làm việc, cách thức giải quyết, xử lý công việc của thành viên Chính phủ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Chính phủ.

Đánh giá tại hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã nêu rõ, trong những thành công của Chính phủ, có sự đóng góp "rất quan trọng" của VPCP với vai trò là cơ quan tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ trong điều hành, điều phối giữa các bộ, ngành, địa phương.

Chia sẻ về thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn khẳng định: "Nhìn lại năm 2021, với những kết quả tích cực, có thể nói rằng VPCP - bộ máy giúp việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản thích nghi, chủ động trong công việc, nỗ lực cao nhất để đáp ứng tốt nhất, kịp thời và hiệu quả nhất, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Từng cán bộ, công chức VPCP luôn xác định và phát huy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đổi mới trong tổ chức và triển khai công việc; không chỉ áp dụng nguyên tắc "làm hết việc chứ không làm hết giờ" như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo mà luôn chủ động phối hợp, đôn đốc các bộ, cơ quan để hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Văn phòng Chính phủ: Cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy, hiệu quả của Chính phủ - Ảnh 2.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn phát biểu tại hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ và tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ - Ảnh: VGP

Tham mưu phải ở tầm bao quát lớn, có tính khả thi cao

Năm 2022, VPCP xác định bám sát chủ đề hành động của Chính phủ là: "Đoàn kết kỷ cương, chủ  động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển" và thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của VPCP là "Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Đổi mới - Hiệu quả".

"VPCP phải tham mưu sao cho vừa đúng chủ trương của Đảng, đúng Hiến pháp, luật pháp, có tầm bao quát lớn, có tính khả thi cao, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển", Bộ trưởng Trần Văn Sơn chia sẻ.

Theo đó, VPCP tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, triển khai Chương trình, Kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng chương trình công tác phải bảo đảm tính bao quát, cần thiết, có sự chuẩn bị kỹ càng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình kịp thời báo cáo tình hình, nguy cơ chậm trễ, không hoàn thành theo tiến độ; giảm thiểu tối đa xin lùi, xin hoãn.

Trong 7 tháng năm 2022, VPCP đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ, Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ.

VPCP cũng thực hiện tốt vai trò điều phối công tác giữa các thành viên Chính phủ; bảo đảm yêu cầu trao đổi thông tin, giúp các thành viên Chính phủ tham gia vào việc giải quyết công việc chung của tập thể Chính phủ theo Quy chế làm việc. Chủ động cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh mục, tiến độ trình các đề án trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương các vấn đề về cơ chế, chính sách mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương tham mưu đưa vào chương trình phiên họp thường kỳ của Chính phủ các nội dung còn nhiều vướng mắc, khó khăn, phát sinh đột xuất để kịp thời giải quyết.

Về công tác thông tin truyền thông, thông qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã và đang chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt công tác tham mưu về tình hình thông tin báo chí, dư luận phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong công tác hậu cần, kỹ thuật, VPCP bảo đảm phục vụ kịp thời, chu đáo, an toàn cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ, tổ chức, phục vụ các cuộc họp, hội nghị,buổi làm việc của lãnh đạo Chính phủ; phục vụ chu đáo các chuyến công tác của lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ làm việc với các địa phương.

Văn phòng Chính phủ: Cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy, hiệu quả của Chính phủ - Ảnh 3.

VPCP phối hợp với AFD tổ chức họp tổng kết Dự án hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác giữa VPCP và AFD về phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam - Ảnh: VGP

Tham mưu hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư

Cải cách hành chính luôn là nội dung được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm xuyên suốt trong nhiều nhiệm kỳ, trong 7 tháng năm 2022, VPCP tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

VPCP cũng là cơ quan tiên phong, nổi bật trong đề xuất, xây dựng chính sách, pháp luật phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử. VPCP đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quan trọng về ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi phương thức, lề lối làm việc, thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử.

Tinh thần cải cách hành chính luôn xác định là phải thực chất, tránh đi vào thành tích, số lượng mà quên hiệu quả cốt lõi bên trong.

Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP), từ đầu năm 2022 đến nay, VPCP đã phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan đưa vào vận hành Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Để bảo đảm thực hiện thống nhất, nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và vận hành thông suốt, hiệu quả Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

VPCP đang xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh và bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nỗ lực cải cách và quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các Bộ, ngành, cơ quan theo thời gian thực dựa trên liệu.

Đối với kết quả xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhằm thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đơn giản hóa quy định kinh doanh, thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, VPCP đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

VPCP hiện tiếp tục vận hành, phát triển các nền tảng, hệ thống thông tin quan trọng như Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Cổng Dịch vụ công quốc gia, góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, chuyển đổi số trong nội khối cơ quan hành chính nhà nước và phục vụ chỉ đạo, điều hành cũng như cung cấp dịch vụ công, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tạo thuận lợi người dân, doanh nghiệp,

Trong các tháng tiếp theo, VPCP tiếp tục hoàn thiện thể chế, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia.

Qua 77 năm xây dựng, trưởng thành, VPCP ngày càng đổi mới lề lối làm việc, xây dựng cơ quan VPCP chuyên nghiệp, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ công việc, trong quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác phối hợp giữa các cá nhân và tập thể trong xử lý công việc chuyên môn; khắc phục việc chậm trễ trong giải quyết công việc, nợ đọng văn bản và phải đính chính văn bản.

VPCP luôn đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đôn đốc cán bộ, đảng viên đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, bảo đảm nâng cao chất lượng xử lý văn bản, hồ sơ công việc theo đúng quy chế làm việc của Chính phủ và quy chế làm việc của VPCP.

Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP đã và đang phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu thực hiện công tác theo chủ đề: "Kỷ cương - Trách nhiệm - Tinh thông - Tin cậy - Đổi mới - Hiệu quả".

Gia Huy

Top