Hà Nội

Xây dựng mô hình mẫu Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công

(Chinhphu.vn) - Xây dựng mô hình mẫu Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công nhằm tạo ra bước chuyển biến thực chất và hiệu quả hơn, tận dụng ưu thế của chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động hành chính, hiện thực hóa chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước.

22/03/2024 11:24
Xây dựng mô hình mẫu Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công- Ảnh 1.

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan khẳng định, các Bộ, ngành, địa phương đã đạt được kết quả tích cực trong cải cách TTHC - Ảnh: VGP

Sáng 22/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp của Tổ biên tập xây dựng tài liệu về mô hình mẫu Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp Bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Bộ Công an, Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính… và được trực tuyến đến các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Bình Dương.

Xây dựng mô hình mẫu Bộ phận một cửa tại 4 địa phương thí điểm

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, phát biểu tại cuộc làm việc, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC) nhấn mạnh, trong những năm vừa qua, từ khi có Nghị định Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết TTHC, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản và ý kiến chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để khai thác, tái sử dụng, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và tăng chất lượng phục vụ nhân dân. 

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC khẳng định, với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã đạt được kết quả tích cực, chất lượng Bộ phận Một cửa được nâng cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, hạn chế tình trạng tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà và tình trạng chậm muộn trong xử lý hồ sơ công việc. Niềm tin của nhân dân về nền hành chính phục vụ được cải thiện một bước.

Tuy nhiên, cũng còn những tồn tại và bất cập như: Tình trạng tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC chậm muộn, còn nhiều phản ánh, kiến nghị của dân; việc kết nối giữa các bộ phận một cửa, giữa bộ phận một cửa và cơ quan chuyên môn còn chưa thông suốt, liên tục… Để khắc phục những tồn tại, bất cập trên, đồng thời thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước thì việc đổi mới tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa tiếp tục được đặt ra nhằm tạo ra bước chuyển biến thực chất và hiệu quả hơn, theo hướng kết hợp Bộ phận Một cửa của các đơn vị hành chính trên địa bàn, tận dụng ưu thế của chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động hành chính đã tạo lập được, nâng cao tính chuyên nghiệp trong từng khâu thực hiện và khai thác được nguồn lực xã hội hóa thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Xây dựng mô hình mẫu Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công- Ảnh 2.

VPCP tổ chức buổi làm việc đầu tiên của Tổ biên tập nhằm quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ của Tổ, trao đổi về cách thức, kế hoạch triển khai nhiệm vụ - Ảnh: VGP

Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ Công an, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ nghiên cứu, xây dựng tài liệu về mô hình mẫu Bộ phận Một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp Bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn, tổ chức thí điểm tại 4 địa phương Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Ninh trước khi tổng kết, nhân rộng.

Đây là những địa phương có nhiều điểm nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, tham gia tích cực quá trình chuyển đổi số và cũng có những đặc thù về địa lý, diện tích, dân số trong việc tổ chức Bộ phận Một cửa tại địa bàn.

Vì vậy, VPCP tổ chức buổi làm việc đầu tiên của Tổ biên tập nhằm quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ của Tổ, trao đổi về cách thức, kế hoạch triển khai nhiệm vụ và cho ý kiến đối với dự thảo Đề cương đánh giá việc tổ chức thực hiện TTHC tại 4 địa phương được giao triển khai thực hiện thí điểm.

Cần có tinh thần kiên định để đổi mới

Cục Kiểm soát TTHC đã trình bày Tổng quan những quy định liên quan đến cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dự thảo đề cương đánh giá việc tổ chức thực hiện TTHC.

Trong đó, Cục Kiểm soát TTHC nhấn mạnh về số hóa hồ sơ, hiện nay nhiều nơi mới ở mức sơ đẳng chưa tái sử dụng được là việc scan lưu vào hệ thống, trong khi đó ở mức cao hơn là ký số, gắn với mã định danh của chủ hồ sơ và mã loại giấy tờ để bảo đảm giá trị pháp lý và việc khai thác, tái sử dụng. Tiếp theo là số hóa dữ liệu, chuyển thông của hồ sơ, giấy tờ giấy sang dạng thông tin, dữ liệu điện tử. Còn ở mức số hóa quy trình là tái cấu trúc quy trình để chỉ cung cấp giấy tờ, thông tin một lần và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC.

Cả 4 địa phương dự cuộc làm việc đều cho biết luôn coi công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp là công tác trọng tâm. Theo các địa phương, quy trình giải quyết TTHC tại các địa phương đã được hiện đại hóa, rút ngắn quy trình thực hiện, tiến hành rà soát, cắt giảm thời gian so với quy định của Trung ương; tiến hoành số hóa, ký số hồ sơ... Hệ thống một cửa của các địa phương cũng đã kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tại bộ phận Một cửa đề bố trí các bộ phận trợ giúp người dân làm dịch vụ công trực tuyến.

Xây dựng mô hình mẫu Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công- Ảnh 3.

Đại biểu tham dự cuộc họp của Tổ biên tập xây dựng tài liệu về mô hình mẫu Bộ phận một cửa - Ảnh: VGP

Kết luận tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan cho biết, Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo và gửi các đồng chí thành viên tổ biên tập để các đồng chí thành viên cho ý kiến. 

Tổ phó Tổ biên tập cũng nêu đề nghị các đồng chí thành viên Tổ biên tập tại địa phương có chỉ đạo sát sao trong việc xây dựng báo cáo đánh giá tại địa phương để có các tài liệu chính xác, bám sát thực tiễn và đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cần có tinh thần kiên định đổi mới, bám sát vào thực tiễn triển khai Đề án 06 của Chính phủ; tìm ra điểm "nghẽn" để tháo gỡ, góp phần vào sự thành công của việc đổi mới mô hình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đồng thời hiện thực hóa chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước.

Thường trực Tổ Biên tập (Cục Kiểm soát TTHC) tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo Đề cương báo cáo mô hình mẫu cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp Bộ phận Một cửa của các đơn vị hành chính trên địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Tại cuộc họp, Cục Kiểm soát TTHC đã công bố Quyết định số 145/QĐ-VPCP ngày 18/3/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP về việc Thành lập Tổ biên tập xây dựng tài liệu về Mô hình mẫu Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp Bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên. Tổ biên tập bao gồm 29 thành viên do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn làm Tổ trưởng; Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ làm Tổ phó.

Tổ biên tập sẽ nghiên cứu, tổng hợp các quy định của pháp luật và kinh nghiệm quốc tế về việc đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn 4 địa phương tổ chức thí điểm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Ninh.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng tài liệu về mô hình mẫu Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp Bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn để triển khai thí điểm tại Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, Quảng Ninh.

Gia Huy

Top