Hà Nội

Thúc đẩy vai trò của Phụ nữ trong công tác lãnh đạo

(Chinhphu.vn) - Khóa tập huấn Thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong công tác lãnh đạo từ ngày 16-19/5, tại Ninh Bình, được thực hiện cho 25 cán bộ cốt cán trong bốn Văn phòng Trung ương giúp nâng cao, tăng cường kỹ năng, kiến thức và sự tự tin để tổ chức các hội thảo thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong công tác lãnh đạo cho các đồng nghiệp trong cơ quan của mình; mở rộng mạng lưới, các mối quan hệ và liên minh hỗ trợ công bằng và bình đẳng giới.

20/05/2024 16:08
Thúc đẩy vai trò của Phụ nữ trong công tác lãnh đạo- Ảnh 1.

Các giảng viên và học viên chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: VGP/Minh Thúy

Khóa học do Trung tâm Việt - Úc (VAC) tổ chức, đây là một sáng kiến chung của Chính phủ Australia và Việt Nam nhằm xây dựng kỹ năng cho các lãnh đạo của Việt Nam và thắt chặt mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam trong các vấn đề và thách thức chung của khu vực.

Tham gia Khóa học "Thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong công tác lãnh đạo", có sự tham dự của đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng, Dương Thị Hiền; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính Phủ Hoàng Thị Hà cùng các đồng chí trong lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị, các đồng chí Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, Ban Nữ công Công đoàn, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 4 Văn phòng Trung ương (Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội).

Mục tiêu hội thảo nhằm phát triển năng lực lãnh đạo cốt lõi. Trang bị cho người tham gia những kỹ năng lãnh đạo cần thiết như: Giao tiếp hiệu quả, ra quyết định, giải quyết vấn đề và tư duy chiến lược.

Thúc đẩy vai trò của Phụ nữ trong công tác lãnh đạo- Ảnh 2.

Hoạt động tương tác giữa các học viên và giảng viên tại khóa tập huấn. Ảnh: VGP/Minh Thúy

Bên cạnh đó giúp các học viên hiểu và thúc đẩy bình đẳng giới (DEI), cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của bình đẳng giới trong lãnh đạo. Giáo dục về các rào cản ngăn cản bình đẳng giới, khuyến khích sự hiểu biết và tôn trọng các quan điểm văn hóa đa dạng trong bối cảnh lãnh đạo và đào tạo. Đảm bảo những người tham gia được trang bị để xử lý và kết hợp hiệu quả những khác biệt về văn hóa trong hoạt động lãnh đạo và đào tạo của họ.

Thúc đẩy vai trò của Phụ nữ trong công tác lãnh đạo- Ảnh 3.

Các học viên của Văn phòng Trung ương Đảng chụp ảnh cùng các giảng viên tham gia Khóa tập huấn. Ảnh: VGP/Minh Thúy

Thông qua khóa tập huấn, tạo cơ hội cho người tham gia xây dựng và củng cố mạng lưới với các nhà lãnh đạo đầy tham vọng. Mạng lưới này sẽ hỗ trợ việc học tập và hợp tác liên tục, rất quan trọng cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp cũng như xây dựng một cộng đồng thực hành.

Các giảng viên sẽ hướng dẫn người tham gia phát triển các kế hoạch hành động được cá nhân hóa nhằm phác thảo cách họ sẽ áp dụng những gì họ đã học được trong bối cảnh lãnh đạo của chính họ và trong việc đào tạo người khác. Những kế hoạch này nên bao gồm các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, với chiến lược và mốc thời gian rõ ràng.

Thúc đẩy vai trò của Phụ nữ trong công tác lãnh đạo- Ảnh 4.

Các học viên của Văn phòng Chính phủ tham gia Khóa tập huấn. Ảnh: VGP/ Minh Thúy

Khóa tập huấn Thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong công tác lãnh đạo (Advancing women in leadership – AWIL), bao gồm ba hợp phần.

Hợp phần 1: Khóa đào tạo trực tiếp kéo dài bốn ngày cho tối đa 25 học viên cốt cán (11 cựu học viên WILJ và 14 đại diện chưa tham gia WILJ từ 4 cơ quan Trung ương), nhằm hướng dẫn các học viên cốt cán cách thức tổ chức hội thảo AWIL kéo dài nửa ngày cho một nhóm gồm 1.500 nữ công chức từ Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chủ tịch nước.

Thúc đẩy vai trò của Phụ nữ trong công tác lãnh đạo- Ảnh 5.

Các học viên của Văn phòng Chủ tịch nước tham gia Khóa tập huấn. Ảnh: VGP/Minh Thúy

Hợp phần 2: Hỗ trợ 25 học viên cốt cán từ Hợp phần 1 tổ chức tối đa 15 hội thảo AWIL kéo dài nửa ngày cho tối đa 100 học viên (mỗi hội thảo) từ 04 văn phòng trung ương nêu trên.

Hợp phần 3: Tổ chức Hội thảo tổng kết Hoạt động trực tiếp kéo dài một ngày tại Hà Nội (đầu tháng 06/2024) với sự tham gia của 25 học viên cốt cán từ Hợp phần 1 và 8 học viên nữ xuất sắc từ Hợp phần 2, để các học viên thể hiện khả năng áp dụng kiến thức và kỹ năng thu được trong cuộc sống và công việc cũng như để đánh giá kết quả của Hoạt động.

Minh Thúy

Top