Hà Nội

Khuyến khích cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

(Chinhphu.vn) - Công tác khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, nhất quán về đường lối, quan điểm, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

10/04/2024 14:20
Khuyến khích cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm- Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/HG

Ngày 10/4, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý I năm 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ với 424 điểm cầu và hơn 17.350 đảng viên tham dự. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu trực tuyến của Văn phòng Chính phủ (VPCP) có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VPCP; Bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy VPCP.

Tại Hội nghị, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã trình bày chuyên đề "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội" và bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây là bài viết rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), làm rõ những thuận lợi và khó khăn đặt ra, những thành quả vô cùng to lớn mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong gần một thế kỷ qua.

Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về Đảng, Bác Hồ và dân tộc Việt Nam; tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước cũng như nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Khuyến khích cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm- Ảnh 2.

Đảng ủy VPCP tổ chức điểm cầu kết nối trực tuyến với Hội nghị - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức (Bộ Nội vụ), thông tin chuyên đề "Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm".

Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, công tác khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, nhất quán về đường lối, quan điểm, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ngày 29/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nghị định số 73/2023/NĐ-CP gồm 5 chương và 24 điều, trong đó, quy định cụ thể về đối tượng, nguyên tắc áp dụng; trình tự, thủ tục đề xuất và phê duyệt đề xuất đổi mới, sáng tạo; chính sách khuyến khích và biện pháp bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; trách nhiệm của cán bộ, cơ quan trong đề xuất và thực hiện đề xuất….

Đồng thời với việc ban hành Nghị định số 73/2023/NĐ-CP trên, thời gian qua, Bộ Nội vụ đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành nhiều Nghị định, trong đó bổ sung quy định việc né tránh, đùn đẩy, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị là căn cứ đánh giá, xếp loại và cũng là hành vi để xem xét, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức; quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung như Nghị định số 48/2023/NĐ-CP, Nghị định số 71/2023/NĐ-CP, Nghị định số 29/2024/NĐ-CP.

Bộ Nội vụ cho rằng, để tiếp tục thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, cần phải có sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt là đối với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, là cấp ủy Đảng có chức năng lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các cơ quan trong Đảng ủy Khối là cơ quan có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước vĩ mô và xây dựng chính sách, đòi hỏi phải luôn đề cao tính chủ động, sáng tạo.

Việc thực hiện các quy định nêu trên phải đồng bộ, toàn diện để động viên, khích lệ và bảo vệ cán bộ tích cực phát huy trí tuệ sáng tạo, mạnh dạn đề xuất ý tưởng, cách làm đột phá nhằm tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung, trong đó vai trò chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng nói chung và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng như các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối nói riêng trong việc cho chủ trương về việc phê duyệt và đánh giá kết quả thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo là rất quan trọng; đồng thời động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để đảng viên, cán bộ của Đảng bộ Khối phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Khuyến khích cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm- Ảnh 3.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu VPCP - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cảm ơn 2 báo cáo viên đã quan tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng và dành thời gian trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, tư duy nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cũng như khơi dậy niềm tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đồng thời làm rõ một số giải pháp cơ bản góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Để nội dung 2 chuyên đề trên lan tỏa, thấm sâu vào tâm thức của cán bộ, đảng viên, biến nhận thức thành hành động cụ thể, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các cấp ủy tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tới toàn thể cán bộ, đảng viên về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2024) và 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2024), hướng tới Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024).

Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đặc biệt là tổng kết lý luận về đường lối đối mới và những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính qui luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, nghiên cứu kỹ bài học kinh nghiệm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Cấp ủy các cấp và từng cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức rõ sự kiên định cũng như bản lĩnh của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội; cảm nhận được sự tâm huyết, kiên định và quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng về con đường đi duy nhất đúng, phù hợp xu thế thời đại của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết; từ đó vận dụng vào thực tiễn, nhằm thúc đẩy trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả chất lượng cao.

Ngoài ra, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên hiểu rõ nội hàm "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung" để tham mưu cho đúng, trúng, mang lại hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cho đơn vị mình.

Việc thực hiện tinh thần "7 dám" vừa là giải pháp quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên khối các cơ quan Trung ương, vừa góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đồng thời lấy "7 dám" soi rọi vào từng cương vị chức trách, nhiệm vụ cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Hoàng Giang

Top