Hà Nội

Tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

(Chinhphu.vn) - Ngày 28/8, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tổ chức điểm cầu kết nối trực tuyến với Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh (2/9) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

28/08/2023 15:15
Tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên - Ảnh 1.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến ở trụ sở VPCP - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Tham dự và chỉ đạo tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể. Hội nghị được tổ chức tại 285 điểm cầu, với sự tham gia của hơn 13.900 đại biểu trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tại hai điểm cầu trực tuyến tại trụ sở VPCP và Cục Hành chính - Quản trị II của VPCP (TPHCM), có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo VPCP, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP, cấp ủy viên các cấp trực thuộc Đảng bộ VPCP, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị trực thuộc VPCP, thành viên Ban Chỉ đạo 35 và Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy VPCP.

Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là đợt sinh hoạt chính trị, nhằm tăng cường giáo dục truyền thống và đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, nêu gương

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trao đổi chuyên đề về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

GS.TS. Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Ngay từ khi thành lập Đảng, Đảng ta đã khẳng định tính tiên phong của Đảng. Và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến nay, điều này luôn được khẳng định trong Điều lệ Đảng. Vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Việc tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất là trách nhiệm, danh dự của người đảng viên nói chung và của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối nói riêng; đồng thời cũng là đòi hỏi khách quan, cấp thiết, xuất phát từ vai trò đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Khối -  Đảng bộ "đầu não" trong hệ thống chính trị.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, ngày 25/1/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.

Nghị quyết đã đề ra quan điểm: Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS.GVCC Nguyễn Toàn Thắng thông tin chuyên đề về: "Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay".

PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng nói chung, trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nói riêng là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, vấn đề này cần phải được quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các cấp, ngành; cần được tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân, qua đó góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hùng cường.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, tự phê bình và phê bình là “thang thuốc hay nhất” để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Vì thế, tự phê bình và phê bình là để giúp nhau sửa chữa cùng tiến bộ, giữ gìn đoàn kết và thống nhất trong nội bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị, căn cứ những nội dung được nghiên cứu, các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức và hành động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy đảng; tính tiền phong, gương mẫu, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đổi mới chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao nhận thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ gìn và phát huy lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng; vận dụng và phát triển phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Hoàng Giang

Top