Hà Nội

Khối Thi đua 5 ký kết giao ước thi đua năm 2024

(Chinhphu.vn) - Khối thi đua 5 của Văn phòng Chính phủ (VPCP) quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích thiết thực hưởng ứng tích cực phong trào thi đua của VPCP và đóng góp hiệu quả vào kết quả công tác năm 2024 của VPCP.

12/03/2024 15:44
Khối Thi đua 5 ký kết giao ước thi đua năm 2024- Ảnh 1.

Khối thi đua 5 VPCP ký kết giao ước thi đua năm 2024 - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Ngày 12/3, các đơn vị trong Khối thi đua 5 của VPCP gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản trị, Cục Hành chính - Quản trị II và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Việc ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện Quyết định số 453/QĐ-VPCP ngày 13/7/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP về ban hành quy định về tổ chức và hoạt động khối thi đua thuộc VPCP và Quyết định số 384/QĐ-VPCP ngày 6/7/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc kiện toàn các khối thi đua thuộc VPCP.

Ông Trần Khả Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng khối thi đua 5 năm 2024 cho biết, trong năm qua, Khối thi đua 5 đã luôn bám sát phương châm hành động của Chính phủ và chủ đề thi đua do VPCP phát động. Các đơn vị trong Khối thi đua 5 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023.

Ông Trần Khả Toàn mong rằng, trong năm 2024, phong trào thi đua của Khối thi đua 5 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, của lãnh đạo các đơn vị trong Khối và sự phối hợp chặt chẽ của Công đoàn, Văn phòng Đảng ủy để đạt được những thành tích to lớn hơn nữa.

Các đơn vị trong Khối thi đua 5 sẽ cố gắng triển khai giao ước thi đua thật hiệu quả, khích lệ công chức, viên chức, người lao động các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Việc ký kết giao ước vừa là để các đơn vị thi đua với nhau nhưng cũng thể hiện sự cộng hưởng, gắn bó, hỗ trợ nhau thúc đẩy phong trào thi đua mạnh mẽ hơn.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị trong Khối cần phối hợp thực hiện một số hoạt động sôi nổi hơn như: Sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ… để tăng cường kết nối.

Lãnh đạo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cục Quản trị, Cục Hành chính - Quản trị II cho biết, các đơn vị đã phát động phong trào thi đua, triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Các đơn vị sẽ luôn phát huy tinh thần sôi nổi, tích cực trong công tác thi đua, khen thưởng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao cũng như các mục tiêu thi đua đề ra.

Khối Thi đua 5 ký kết giao ước thi đua năm 2024- Ảnh 2.

Các đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao cũng như các mục tiêu thi đua đề ra - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Theo giao ước thi đua năm 2024, bám sát phương châm hành động của Chính phủ năm 2024 "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững" và phong trào thi đua do VPCP phát động "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, chuyên nghiệp, hiệu quả", Khối thi đua 5 quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích thiết thực hưởng ứng tích cực phong trào thi đua của VPCP và đóng góp hiệu quả vào kết quả công tác năm 2024 của VPCP.

Nâng cao trách nhiệm công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; triển khai công việc với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trên mọi lĩnh vực công tác; tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; thực hiện công tác cán bộ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích yêu cầu đặt ra.

Thi đua đẩy mạnh vai trò thông tin truyền thông; định hướng, dẫn dắt thông tin, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP; góp phần đưa chính sách vào cuộc sống; theo dõi sát thông tin báo chí, dư luận, các vấn đề thời sự, dân sinh nổi cộm để tham mưu, báo cáo, xử lý kịp thời hiệu quả.

Thi đua sáng kiến cải tiến phương thức bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật; nâng cao chất lượng phục vụ hướng tới sự chuyên nghiệp, an toàn, văn minh; thi đua đổi mới, đề xuất sáng kiến sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước, tài sản được giao quản lý.

Duy trì và đẩy mạnh phong trào giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong Khối và từng đơn vị, thắt chặt tình đoàn kết trong đơn vị, góp phần động viên công chức hăng hái thi đua trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua; kịp thời tuyên truyền, nhân rộng, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhất là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hay, bài học quý trong thực hiện nhiệm vụ; khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thành tích, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Từng đơn vị căn cứ nội dung giao ước và Kế hoạch của Khối, xây dựng, phát động triển khai thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, lập thành tích đóng góp vào phong trào thi đua chung của Khối và của VPCP.

Về danh hiệu thi đua, đối với tập thể, phấn đấu 100% tập thể đạt danh hiệu thi đua Tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có Tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của VPCP, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2024.

Đối với cá nhân, phấn đấu 100% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiện tiến", trong đó có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2024.

Hoàng Giang

Top