Hà Nội

Khối Thi đua 3 ký kết giao ước thi đua năm 2024

(Chinhphu.vn) - Ngày 22/2, các đơn vị trong Khối thi đua 3 của Văn phòng Chính phủ gồm: Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, Vụ I, Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

22/02/2024 16:14
Khối Thi đua 3 ký kết giao ước thi đua năm 2024- Ảnh 1.

Khối thi đua 3 ký kết giao ước thi đua năm 2024 - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Trưởng khối thi đua 3 năm 2024 cho biết, việc ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phát động tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của VPCP với chủ đề "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, chuyên nghiệp, hiệu quả".

Kể từ khi thành lập và kiện toàn các khối thi đua thuộc VPCP (theo Quyết định số 452/QĐ-VPCP ngày 13/7/2022 và Quyết định số 384/QĐ-VPCP ngày 06/07/2023) đến nay, hoạt động ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong các khối thi đua nói chung và Khối thi đua 3 nói riêng được tiến hành định kỳ, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thi đua hằng năm của các đơn vị trong khối nhằm lựa chọn, suy tôn và đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có phong trào thi đua và thành tích tiêu biểu.

Năm 2024, để tiếp tục phấn đấu thi đua hoàn thành xuất các nhiệm vụ được lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo VPCP giao, các đơn vị thuộc Khối thi đua 3 cam kết giao ước 9 nội dung thi đua.

Ông Ngô Hải Phan mong rằng, trong năm 2024, phong trào thi đua của Khối 3 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, của lãnh đạo các đơn vị trong Khối và sự phối hợp chặt chẽ của Vụ Tổ chức cán bộ, Công đoàn, Văn phòng Đảng ủy để đạt được những thành tích to lớn hơn nữa, có nhiều đơn vị, cá nhân trong khối được vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Huân chương Lao động và các hình thức khen thưởng cao quý khác.

Khối Thi đua 3 ký kết giao ước thi đua năm 2024- Ảnh 2.

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Trưởng khối thi đua 3 năm 2024 phát biểu tại lễ ký kết giao ước thi đua - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Hoàng Thị Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, năm 2023 là năm đầu tiên VPCP thực hiện việc kiện toàn 6 Khối thi đua thuộc VPCP, trong đó, Khối Thi đua 3 gồm 4 đơn vị: Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, Vụ I, Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Trong năm qua, Khối Thi đua 3 luôn bám sát phương châm hành động của Chính phủ và chủ đề thi đua do VPCP phát động, đặc biệt là thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 – 11/6/2023); kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống VPCP (28/8/1945 – 28/8/2023) và các ngày lễ lớn khác trong năm 2023.

Các đơn vị trong Khối thi đua 3 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác của VPCP và các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2023, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023; tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: Các buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận, lễ ký kết giao ước thi đua trong Khối, các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ…Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Bà Hoàng Thị Hà tin tưởng rằng trong năm 2024, khối Thi đua 3 sẽ luôn phát huy tinh thần sôi nổi, tích cực trong công tác thi đua, khen thưởng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao cũng như các mục tiêu thi đua đề ra.

Khối Thi đua 3 ký kết giao ước thi đua năm 2024- Ảnh 3.

Bà Hoàng Thị Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa các đơn vị trong Khối thi đua 3 - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Theo giao ước thi đua, Khối thi đua 3 sẽ bám sát phương châm hành động của Chính phủ năm 2024 "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững" để triển khai hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do VPCP phát động với chủ đề "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, chuyên nghiệp, hiệu quả", phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2024.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác của VPCP và các nhiệm vụ phát sinh khác trong năm 2024 được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đề ra ngay từ đầu năm, trong đó, tập trung thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; tiếp tục triển khai công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp.

Bảo đảm 100% công chức tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua: Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025 theo Công văn số 9345/KH-VPCP ngày 14/10/2019 của VPCP.

Duy trì và đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết trong đơn vị, góp phần động viên công chức hăng hái thi đua giành nhiều thành tích trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong tham mưu chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của VPCP.

Tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua; kịp thời tuyên truyền, nhân rộng, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhất là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hay, bài học quý trong thực hiện nhiệm vụ.

Về danh hiệu thi đua, Khối thi đua 3 phấn đấu 100% tập thể đạt danh hiệu thi đua Tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có Tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của VPCP, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2024.

Đối với cá nhân, phấn đấu 100% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", trong đó có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2024.

Hoàng Giang

Top