Hà Nội

Khối Thi đua 3 ký giao ước thi đua và sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận

(Chinhphu.vn) - Ngày 18/7, Khối thi đua 3 của Văn phòng Chính phủ gồm: Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, Vụ I, Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính đã ký kết giao ước thi đua 6 tháng cuối năm 2023. Các Chi bộ, Đảng bộ cũng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

18/07/2023 13:11
Khối Thi đua 3 ký giao ước thi đua và sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận - Ảnh 1.

Khối thi đua 3 của VPCP ký kết giao ước thi đua 6 tháng cuối năm 2023 - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Đồng chí Lê Tuấn Dũng, Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể cho biết, thực hiện Kế hoạch của VPCP về tổ chức và thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023, 4 đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 giao ước thi đua trong 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, 4 đơn vị bám sát phương châm hành động của Chính phủ năm 2023 "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả" để triển khai hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do VPCP phát động với chủ đề "Kỷ cương – Trách nhiệm - Linh hoạt - Đổi mới - Hiệu quả", đặc biệt là thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống VPCP (28/8/1945 - 28/8/2023) và các ngày lễ lớn khác trong năm 2023.

Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

4 đơn vị thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2023 của VPCP và các nhiệm vụ phát sinh khác trong năm 2023 được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

Bảo đảm 100% công chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 và số 365/CĐ-TTg ngày 4/5/2023 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành; đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo thực hiện nếp sống văn hóa, đạo đức công vụ, bảo vệ chính trị nội bộ và Quy chế làm việc của VPCP. 

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết trong đơn vị, góp phần động viên công chức hăng hái thi đua giành nhiều thành tích trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đẩy mạnh và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong tham mưu chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của VPCP. 

Tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua; kịp thời tuyên tuyền, nhân rộng, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhất là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, có nhiều sáng kiến, kinh nhiệm hay, bài học quý trong thực hiện nhiệm vụ. 

Khối Thi đua 3 ký giao ước thi đua và sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận - Ảnh 2.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng VPCP tin tưởng Khối thi đua 3 sẽ quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Phát biểu tại buổi ký giao ước thi đua, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng VPCP cho biết, mới đây, VPCP vừa có quyết định về việc kiện toàn các khối thi đua thuộc VPCP; đồng thời ban hành Kế hoạch về tổ chức và thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023. Đồng thời biểu dương khối thi đua số 3 là khối đầu tiên triển khai thực hiện theo Kế hoạch.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành tin tưởng rằng Khối thi đua 3 sẽ quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, điều phối, phục vụ tốt nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo phương châm hành động của Chính phủ.

Để làm được điều đó, cần phát huy tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị bằng những việc làm cụ thể; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua…

Khối Thi đua 3 ký giao ước thi đua và sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận - Ảnh 3.

Chi bộ Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể phối hợp với Đảng bộ Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Chi bộ các Vụ: Vụ I, Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Nhân dịp này, Chi bộ Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể đã phối hợp với Đảng bộ Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Chi bộ các Vụ: Vụ I, Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã được nghe ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc chia sẻ tổng quan về các dân tộc thiểu số tại Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo ông Đinh Xuân Thắng, công tác dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy và cả hệ thống chính trị. 

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể nhân dân ở các cấp đã nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đã tạo được chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế.

Khối Thi đua 3 ký giao ước thi đua và sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận - Ảnh 4.

Ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc tặng cuốn sách về 54 dân tộc Việt Nam cho 4 Chi bộ, Đảng bộ tại buổi sinh hoạt chuyên đề- Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, Đảng, Nhà nước xác định cần tiếp tục chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với đặc điểm tâm lý, văn hóa, điều kiện của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, theo phương châm "bám dân - bám bản, dễ hiểu - dễ làm"…

Tiếp tục phát huy vai trò công tác dân vận, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Cần tiếp tục lan tỏa và nâng cao hiệu quả phong trào "Dân vận khéo"; đề cao và phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ và Người có uy tín, coi đó là những nhân tố làm dân vận nòng cốt, hiệu quả nhất ở cơ sở, địa bàn, phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế; bảo vệ biên cương, lãnh thổ; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc... 

Cảm ơn những chia sẻ của ông Đinh Xuân Thắng, đồng chí Lê Tuấn Dũng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể cho biết, buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp các đảng viên hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của công tác dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đảng viên, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp ủy, đơn vị để tham mưu, thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Hoàng Giang

Top