Hà Nội

25 đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025

(Chinhphu.vn) - Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng tiếp tục xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chính phủ “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển”.

26/08/2020 16:06

Đại hội Đảng bộ VPCP: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển

Xây dựng Đảng gắn với xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết

Tập trung cao độ tham mưu phòng, chống dịch COVID-19

Công đoàn, Đoàn thanh niên - Lực lượng tin cậy của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ VPCP

Xây dựng đội ngũ cán bộ “Đoàn kết, công tâm, trách nhiệm, hiệu quả”

Khẳng định vai trò của Chi bộ trong thực hiện chức năng tham mưu

Vai trò cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách TTHC

Tích cực tham gia mặt trận thông tin, truyền thông

Đảng bộ Văn phòng Chính phủ: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng tặng hoa các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Giang

Chiều 26/8, tại phiên làm việc buổi chiều của Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ VPCP đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025.

.

Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí. Tại Đại hội bầu trực tiếp 25 đồng chí, 2 đồng chí sẽ kiện toàn sau Đại hội.

.

Tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Trưởng ban Kiểm phiếu đã công bố 25 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

.

Đại diện cho Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm VPCP trân trọng cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025.

.

"Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ luôn đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và các cấp ủy Đảng trực thuộc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025", đồng chí Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh.

.

Các Phó Chủ nhiệm VPCP và Phó Bí thư Đảng ủy VPCP Nguyễn Đức Minh tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Hoàng Giang

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ VPCP đoàn kết, dân chủ, vững mạnh

.

Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh sau 1,5 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

.

Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VPCP lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020, làm sáng tỏ những ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra những bài học kinh nghiệm để khắc phục trong thời gian tới.

.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, thông qua Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí bảo đảm theo cơ cấu, có tính kế thừa, có cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Đại hội tin tưởng Ban Chấp hành mới có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI đã đề ra. Đại hội cũng đã bầu 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết là những đồng chí đại diện cho trên 1.100 đảng viên của Đảng bộ VPCP đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

.

"Từ những kết quả nêu trên, có thể thấy Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.

.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, có được những thành tích tốt đẹp trong nhiệm kỳ vừa qua, là nhờ có sự quan tâm, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đặc biệt là sự nỗ lực, phấn đấu đóng góp bằng trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong VPCP, mà trực tiếp là sự phát huy cao tinh thần trách nhiệm của các Đại biểu dự Đại hội.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Đại hội xin ghi nhận và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã biểu dương những thành tích của Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

.

Bên cạnh đó là sự giúp đỡ, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tổ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã theo dõi, chỉ đạo, phối hợp từ đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đến chuẩn bị trước và trong Đại hội Đảng bộ VPCP.

.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo nên sức mạnh, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự tin tưởng, phấn khởi của cán bộ, đảng Viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan. Đây là cơ sở vững chắc do thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong VPCP tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, chung sức, đồng lòng phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục xây dựng Đảng bộ VPCP “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển”.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đề nghị mỗi đảng viên cần ra sức phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phải luôn nâng cao trình độ lý luận, bám sát yêu cầu thực tiễn, xây dựng phong cách làm việc nói đi đôi với làm, làm việc có trách nhiệm, hiệu quả. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở các đơn vị, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy truyền thống quyết tâm xây dựng Đảng bộ VPCP trong sạch, vững mạnh toàn diện.

.

Gia Huy

Top