Hà Nội

V/v phối hợp ban hành Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan nhà nước ở trung ương

Số/ Kí hiệu 6713/VPCP-NN
Ngày ban hành 21/09/2021
Người kí
Trích yếu V/v phối hợp ban hành Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan nhà nước ở trung ương
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Thể loại Chỉ thị
Tệp tin đính kèm 6713.signed.pdf

Các văn bản khác

Năm ban hành
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Top