Hà Nội

V/v sửa đổi, bổ sung Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước giai đoạn 2021-2025

Số/ Kí hiệu 9482/VPCP-NN
Ngày ban hành 27/12/2021
Người kí
Trích yếu V/v sửa đổi, bổ sung Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Thể loại Chỉ thị
Tệp tin đính kèm 9482.signed.pdf

Các văn bản khác

Năm ban hành
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Top