Hà Nội

V/v kết quả hoạt động những tháng cuối năm 2020, đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa Asean, cải cách công tác chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại

Số/ Kí hiệu 6007/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 30/08/2021
Người kí
Trích yếu V/v kết quả hoạt động những tháng cuối năm 2020, đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa Asean, cải cách công tác chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Thể loại Chỉ thị
Tệp tin đính kèm 6007.signed.pdf

Các văn bản khác

Năm ban hành
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Top