Hà Nội

V/v gửi Báo cáo tóm tắt đề cử "Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử" đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách dự kiến lập Hồ sơ Di sản thế giới

Số/ Kí hiệu 768/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 30/01/2021
Người kí
Trích yếu V/v gửi Báo cáo tóm tắt đề cử "Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử" đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách dự kiến lập Hồ sơ Di sản thế giới
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Thể loại Chỉ thị
Tệp tin đính kèm 768.signed.pdf

Các văn bản khác

Năm ban hành
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Top