Hà Nội

V/v báo cáo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ

Số/ Kí hiệu 4350/VPCP-NN
Ngày ban hành 01/06/2020
Người kí
Trích yếu V/v báo cáo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Thể loại Chỉ thị
Tệp tin đính kèm 4350.signed.pdf

Các văn bản khác

Năm ban hành
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Top