Hà Nội

V/v bổ sung diện tích đất quốc phòng bàn giao cho địa phương quản lý vào Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng đến năm 2020

Số/ Kí hiệu 3047/VPCP-NN
Ngày ban hành 17/04/2020
Người kí
Trích yếu V/v bổ sung diện tích đất quốc phòng bàn giao cho địa phương quản lý vào Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng đến năm 2020
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Thể loại Chỉ thị
Tệp tin đính kèm 3047.signed.pdf

Các văn bản khác

Năm ban hành
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Top