Hà Nội

Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu

(Chinhphu.vn) - Việc áp dụng Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước sẽ góp phần đổi mới phương thức và hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành các các cấp, các ngành dựa trên dữ liệu.

16/05/2023 14:32
Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu - Ảnh 1.

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) phát biểu tại Hội thảo - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Ngày 16/5, Văn phòng Chính phủ (VPCP) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (USAID LinkSME) tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) và ông Nguyễn Quang Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, phụ trách Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (VPCP) đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có ông Daniel Fitzpatrick, Giám đốc Dự án USAID LinkSME; các đại diện của 23 bộ, cơ quan, 15 địa phương, 8 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia trong và ngoài nước.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, VPCP đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia trong nước, quốc tế xây dựng Khung Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước để làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện bảo đảm thống nhất, đồng bộ từ Trung ương tới địa phương.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho biết, Khung Bộ chỉ số này có mục tiêu nhằm theo dõi, giám sát, đo lường, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; tăng cường tính công khai, minh bạch trong thực thi chính sách; nâng cao trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Việc áp dụng Khung Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước sẽ góp phần đổi mới phương thức và hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành các các cấp, các ngành dựa trên dữ liệu; từng bước hiện đại hóa nền hành chính quốc gia, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Khung Bộ chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, bao gồm Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp bộ và Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh.

Theo ông Ngô Hải Phan, thời gian qua, chúng ta đã triển khai thành công Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào 8 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, chỉ đạo điều hành và 8 chỉ tiêu thống kê cũng như Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/06/2022.

Đây là bộ dữ liệu mà hiện nay các bộ ngành, địa phương đã chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 01/08/2022 phục vụ cho việc tăng cường kỷ cương hành chính và tập trung vào giải quyết nút thắt trong thực thi thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền, qua đó tăng trách nhiệm giải trình cũng như cá thể hóa trách nhiệm cá nhân và từng bước chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

"Chúng ta xây dựng bộ chỉ số này là chúng ta đang tiếp cận với thông lệ tốt của quốc tế, quản trị công trong bối cảnh cách mạng 4.0 nhưng phải bảo đảm dựa trên yếu tố đặc thù và thiết kế bộ máy của Việt Nam. Chúng ta tận dụng, kế thừa thế nào để chi phí ở mức chấp nhận được nhưng hiệu quả phải phát huy tối đa. Có nền tảng chúng ta sẽ dùng chung, có nền tảng sẽ tự triển khai, nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả đầu tư, hiệu lực của chỉ đạo điều hành, tận dụng những hệ thống thông tin, những nền tảng hiện có", ông Ngô Hải Phan cho biết.

Hiện nay, VPCP đang tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc ban hành Khung Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Do đó, VPCP rất mong muốn lắng nghe ý kiến góp ý từ đại diện các bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia về dự thảo Quyết định, về Khung của các bộ chỉ số, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương cũng như lộ trình triển khai trong thời gian tới để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc.

Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu - Ảnh 2.

Ông Daniel Fitzpatrick, Giám đốc Dự án USAID LinkSME phát biểu tại Hội thảo - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Đòi hỏi sự chung tay phối hợp của các bộ ngành, địa phương

Ông Daniel Fitzpatrick, Giám đốc Dự án USAID LinkSME cho biết, một trong những sứ mệnh chính của Dự án USAID LinkSME là hỗ trợ các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa các quy định và thủ tục nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Theo ông Daniel Fitzpatrick, nhiều nhà cải cách, cả ở Việt Nam và các nước khác, thường xuyên nhấn mạnh rằng việc thực thi luật, quy định và thủ tục cũng quan trọng như bản thân các quy định. Tuy nhiên, hiệu quả thực thi các quy định phụ thuộc một phần vào việc các cấp lãnh đạo và cán bộ thực thi có được thông tin cập nhật, chính xác và hữu ích về các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

Các chính phủ trên toàn thế giới đang tiến tới chuyển đổi số và Chính phủ Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. VPCP Việt Nam hiện đang triển khai hệ thống theo dõi những cải thiện trong môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua dữ liệu số.

USAID LinkSME tự hào khi được cung cấp hỗ trợ kỹ thuật giúp chuẩn hóa, số hóa và xây dựng quy trình chuẩn để kết nối, tích hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu theo thời gian thực giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương, nhằm cung cấp cho các cán bộ chính phủ thông tin hữu ích, nhất quán và đầy đủ hơn.

Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu - Ảnh 3.

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Khung Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Tại Hội thảo, bà Phan Thị Bích Thảo, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính đã giới thiệu về Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Theo đó, nguyên tắc xây dựng Khung bộ chỉ số căn cứ vào các chỉ tiêu, mục tiêu hằng năm, nhiệm kỳ, các chương trình, dự án lớn, trọng tâm giai đoạn 2023-2025.

Các chỉ số được thu thập từ một nguồn và được chia sẻ, tái sử dụng trong quá trình khai thác, sử dụng từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời kế thừa, sử dụng tối đa các thông tin, dữ liệu của các chỉ số từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; ưu tiên lựa chọn các chỉ số có tần suất thu thập từ một tháng trở xuống và kết nối được tự động giữa các hệ thống. Khung bộ chỉ số được điều chỉnh linh hoạt để kịp thời đáp ứng các yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết vào nội dung dự thảo Quyết định và Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp bộ, cấp tỉnh cũng như khả năng chia sẻ thông tin, dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin bộ ngành đang quản lý vận hành để phục vụ chỉ đạo, điều hành của các địa phương.

Các ý kiến đều khẳng định sự cần thiết và thống nhất với mục tiêu, quan điểm và nguyên tắc xây dựng khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Qua phần chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, ý kiến tham luận của đại diện các cơ quan, đơn vị đã cho thấy bức tranh chung về tình hình xây dựng, cung cấp thông tin dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của các bộ, ngành địa phương với rất nhiều màu sắc khác nhau. 

Theo ông Ngô Hải Phan, để Quyết định ban hành được khả thi và đi vào thực tế đòi hỏi phải có sự chung tay phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng, thu thập, chia sẻ, kết nối thông tin dữ liệu về các chỉ số. Đây cũng là công việc rất mới, khó và đòi hỏi chúng ta phải thay đổi tư duy quản lý, thay đổi cách làm, thay đổi thói quen chuyển từ truyền thống giấy tờ sang chỉ đạo, điều hành và làm việc dựa trên dữ liệu.

Các ý kiến góp ý của đại diện của các bộ, ngành, địa phương, những đơn vị chịu trách nhiệm và đảm bảo tính khả thi của dự thảo Quyết định có ý nghĩa vô cùng to lớn để VPCP tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

VPCP sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý của các đồng chí tại Hội thảo để sớm trình ban hành Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đảm bảo đúng thời hạn và khả thi khi triển khai thực hiện.

Hoàng Giang

Top