Hà Nội

Năm 2024 sẽ trình Thủ tướng quy định về Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh

(Chinhphu.vn) - Năm 2024, Cục Kiểm soát TTHC có 86 nhiệm vụ phải triển khai; trong đó sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định về Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

15/02/2024 18:26
Năm 2024 sẽ trình Thủ tướng quy định về Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh- Ảnh 1.

Cục Kiểm soát TTHC có 86 nhiệm vụ phải triển khai năm 2024 - Ảnh: VGP/TH

Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024; tổng hợp, trình Thủ tướng phê duyệt phương án đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp; hoàn thiện, trình Thủ tướng ban hành quyết định quy định về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện, trình Thủ tướng ban hành quyết định về Khung chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, xây dựng Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Cục Kiểm soát TTHC phải hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên như: Tham mưu các giải pháp đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước; quản lý, vận hành và phát triển Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh, Cổng dịch vụ công quốc gia và Bộ chỉ số 766; tham mưu thực hiện đổi mới toàn diện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính; quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu, mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Văn phòng Chính phủ; tham mưu tổng hợp về chuyển đổi số quốc gia và ứng dụng công nghệ thông tin...

Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, với phương châm hành động chung của Chính phủ là "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững", Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC yêu cầu từng công chức của đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết mình, chung tay triển khai công việc bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao có trách nhiệm và đúng tiến độ, góp phần thiết thực và hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Thanh Hà


Top