Hà Nội

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã dẫn đầu đoàn cán bộ của VPCP đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

06/02/2024 08:11
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đến thăm, chúc Tết  các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ- Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn đến thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: VGP

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Trần Văn Sơn đã dẫn đầu đoàn của VPCP đến thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí nguyên Phó Thủ tướng: Ngô Xuân Lộc; Phạm Gia Khiêm, Vũ Văn Ninh…

Đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, trường thọ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đến thăm, chúc Tết  các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ- Ảnh 2.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn đến thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Ảnh: VGP

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP trân trọng thông báo với các đồng chí nguyên lãnh đạo một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2023.

Trong năm 2023, tình hình kinh tế-xã hội đất nước tiếp tục xu hướng phục hồi, tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự chủ động, tích cực, đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, chủ động, kịp thời, sát thực tiễn của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi, tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội; với phương châm "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả", Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trình Quốc hội tháo gỡ ngay những khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách; bám sát tình hình thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, đúng thời điểm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trên các lĩnh vực.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đến thăm, chúc Tết  các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ- Ảnh 3.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đến thăm, chúc Tết nguyên Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc. Ảnh: VGP

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng báo cáo với các đồng chí nguyên lãnh đạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của VPCP năm 2023. VPCP đã đóng góp tích cực, có hiệu quả vào kết quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong xử lý công việc là "Làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó", năm 2023, VPCP đã phát động chủ đề hành động: "Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Đổi mới - Hiệu quả", không ngừng nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đến thăm, chúc Tết  các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ- Ảnh 4.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đến thăm, chúc Tết nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. Ảnh: VGP

VPCP cũng đã tham mưu tổng hợp, chủ động đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo, điều hành, góp phần giúp Chính phủ thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. VPCP đã đóng góp vào một số giải pháp chỉ đạo, điều hành đạt kết quả tích cực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và của VPCP. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cũng chúc Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của VPCP luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

Gia Huy

Top