Hà Nội

Bộ Giao thông vận tải: Cần tiếp tục đơn giản hóa TTHC nội bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn nêu đề nghị Bộ Giao thông vận tải cần tiếp tục quan tâm, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nội bộ, tiếp tục gắn công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số… để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của ngành giao thông vận tải.

07/07/2023 13:50
Bộ Giao thông vận tải: Cần tiếp tục đơn giản hóa TTHC nội bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn đánh giá, trong thời gian qua lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo quyết liệt, các đơn vị liên quan của Bộ đã tập trung quan tâm công tác cải cách hành chính - Ảnh: VGP/GH

Sáng 7/7, tiếp tục chương trình làm việc với các Bộ, địa phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Trần Văn Sơn đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự cuộc họp còn có Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang; lãnh đạo các Vụ, cục, đơn vị của Văn phòng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải.

Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu hơn 35 triệu giấy phép lái xe

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, cải cách TTHC. Kết quả của công tác này đã có những cải thiện tích cực, tuy nhiên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhận định TTHC trong nhiều lĩnh vực còn nhiều rườm rà, còn qua nhiều tầng nấc trung gian. TTHC ngay trong nội bộ một số đơn vị cũng còn mất nhiều thời gian, vẫn cần rà soát lại các quy định để đơn giản hơn nữa…

Để tiếp tục cải thiện công tác này, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, VPCP tổ chức buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải nhằm cùng nhau trao đổi, thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp khắc phục, làm tốt hơn công tác này, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nội dung trao đổi tập trung vào các nhiệm vụ về: Kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; rà soát đơn giản hóa TTHC nội bộ; triển khai phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ, Bộ đã thống kê được tổng số 1.044 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý; đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 165 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý.

Trong quá trình sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản QPPL theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, Bộ còn chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa nhiều quy định khác. Theo đó, tính đến nay, tổng số quy định thực tế đã được cắt giảm, đơn giản hóa là 212/1.044 quy định, đạt tỷ lệ 20,3% vượt chỉ tiêu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Riêng việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ, đến nay, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu hơn 35 triệu giấy phép lái xe, hơn 4,6 triệu dữ liệu đăng kiểm phương tiện với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Ngày 01/6/2022, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu của Chính phủ. Bộ cũng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho 63 Sở Giao thông vận tải trên phạm vi toàn quốc, từ tháng 11/2022 đến tháng 5/2023, đã đổi thành công 4.864 giấy phép lái xe và giao tận tay cho người dân.

Thực hiện phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC, Bộ đã phối hợp rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết TTHC đối với 58 TTHC thuộc phạm vi quản lý. Đối với nhiệm vụ công khai, minh bạch thông tin TTHC, từ năm 2021 đến nay, tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý được công khai trên CSDLQG về TTHC là 473 TTHC.

Bộ Giao thông vận tải: Cần tiếp tục đơn giản hóa TTHC nội bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang cho biết sau cuộc họp, Bộ tiếp tục đôn đốc các đơn vị hoàn thành thực thi các phương án cải cách bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra - Ảnh: VGP/GH

Bộ Giao thông vận tải nhận định, việc đồng bộ, công khai, minh bạch quá trình giải quyết TTHC để theo dõi, giám sát, đánh giá và chỉ đạo, điều hành có sự cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm 2023, 50% hồ sơ TTHC được đồng bộ, công khai (bằng tỷ lệ năm 2022 và tăng 43% so với năm 2021).

Đối với nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ, Bộ đã tổ chức rà soát, thống kê và công bố danh mục 60 TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý, trước thời hạn so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (hạn 01/4/2023); bao gồm 19 TTHC nội bộ giữa các cơ quan nhà nước; 29 TTHC nội bộ trong Bộ Giao thông vận tải, 12 TTHC trọng tâm ưu tiên theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg.

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) nêu Bộ Giao thông vận tải còn 25 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh chưa hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản QPPL để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa theo Quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, cần cập nhật đầy đủ, chính xác, thường xuyên quy định kinh doanh trên cơ sở dữ liệu quy định kinh doanh làm cơ sở để công khai thông tin phục vụ tiếp cận, thực hiện của doanh nghiệp, cũng như rà soát, hoàn thiện quy định.

Bộ cũng cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt như: Việc thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Để bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Cục Kiểm soát TTHC cũng nêu đề nghị Bộ thường xuyên, theo dõi, đôn đốc các Vụ, Cục thuộc Bộ trong thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm đúng thời hạn, yêu cầu, hiệu quả; cập nhật kịp thời kết quả thực hiện trên Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải: Cần tiếp tục đơn giản hóa TTHC nội bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số - Ảnh 3.

cBộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải sáng 7/7 - Ảnh: VGP/GH

Rà soát để đẩy mạnh cải cách quy định, cải cách TTHC

Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn đánh giá, trong thời gian qua lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo quyết liệt, các đơn vị liên quan của Bộ đã tập trung quan tâm công tác cải cách hành chính để bảo đảm bảo công tác thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo mong muốn thực chất, hiệu quả để cắt giảm TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước của ngành.

Với những tồn tại, hạn chế được nêu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị Bộ Giao thông vận tải rà soát, đẩy mạnh cải cách quy định, cải cách TTHC; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; hoàn thành thực thi các phương án cải cách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra.

"Đặc biệt, Bộ cần quan tâm cắt giảm, đơn giản hóa mạnh các TTHC nội bộ để nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động của ngành Giao thông vận tải", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nêu.

Ngoài ra, Bộ cần gắn cải cách TTHC với chuyển đổi số, trong đó tập trung thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; nâng cao tỷ lệ, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC và mẫu đơn, tờ khai bảo đảm TTHC thuận lợi, đơn giản, dễ thực hiện.

Thời gian tới, Bộ cũng cần tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; thực hiện đánh giá, giám sát chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành; thực hiện xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; triển khai quyết liệt việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.

Gia Huy

Top