Hà Nội

Xây dựng đội ngũ cán bộ “Đoàn kết, công tâm, trách nhiệm, hiệu quả”

(Chinhphu.vn) - Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ luôn xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ “đoàn kết, công tâm, trách nhiệm, hiệu quả”, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh là nền tảng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

25/08/2020 18:18

 Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hoàng Tuấn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Giang

Phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 chiều 25/8, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB) Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết xác định rõ vai trò to lớn của Chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã quyết tâm xây dựng Chi bộ không ngừng phát triển cả số lượng và chất lượng.

.

Xác định Chi bộ là nhân tố chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của đơn vị, Chi bộ Vụ TCCB luôn nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng, xây dựng Đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

.

Trong 15 năm qua, từ năm  2004-2019, Chi bộ Vụ TCCB được công nhận đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu; được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tuyên dương là Chi bộ tiêu biểu của Đảng ủy Khối; 100% đảng viên của Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ Vụ TCCB và các đảng viên được các cấp lãnh đạo ghi nhận, tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

.

Chi bộ Vụ TCCB xác định xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh là nền tảng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Vụ TCCB đã lãnh đạo các phòng, bộ phận và các đơn vị sinh hoạt ghép tham mưu giúp lãnh đạo VPCP đạt một số thành tích nổi bật.

.

Tiêu biểu như  Vụ TCCB đã tham mưu để VPCP trình Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ, là cơ quan đầu tiên trình Chính phủ ban hành Nghị định, sớm hơn gần 1 năm so với nhiệm kỳ trước; ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc ngay khi Nghị định 150/2016/NĐ-CP có hiệu lực; ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định về xây dựng và trình bày chương trình hành động đối với nhân sự bổ nhiệm chức vụ điều hành cấp Vụ, cấp Phòng.

.

Bên cạnh đó, thực hiện công khai nhu cầu và điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm để tuyển chọn bổ nhiệm theo nguyên tắc cạnh tranh (từ khi ban hành đến nay đã có trên 60 trường hợp đăng ký dự tuyển và bảo vệ chương trình hành động); ban hành quy định về chế độ tập sự Phó Vụ trưởng nhóm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (từ khi ban hành đến nay đã có 36 trường hợp tập sự Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương).

.

Vụ TCCB cũng tổ chức các đợt kiểm tra công vụ về thời hạn xử lý văn bản, kết hợp với kiểm tra các vụ việc cụ thể, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những trường hợp vi phạm; phát động các phong trào thi đua thiết thực, động viên khen thưởng kịp thời, tạo động lực khuyến khích cán bộ công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

.

Văn phòng Ban cán sự Đảng Chính phủ đã tham mưu, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác và các công việc đột xuất của Ban cán sự Đảng Chính phủ theo quy chế làm việc và sự phân công, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

.

Văn phòng Đảng ủy đã tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai đầy đủ các mặt công tác Đảng theo đúng quy định, đặc biệt tham mưu, tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu VPCP lần thứ XXVI. Văn phòng Công đoàn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đáp ứng cầu thiết thực của công đoàn viên…

.

Theo ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chi bộ Vụ TCCB luôn quan tâm phấn đấu thực hiện tốt 5 trọng tâm sau: Đó là, mỗi đảng viên luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân.

.

Hai là, xác định rõ đảng viên là nhân tố góp phần xây dựng chi bộ trongsạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ba là, ra sức phấn đấu xây dựng mối đoàn kết nội bộ, mỗi đảng viên trong chi bộ là một thực thể không thể tách rời, trong góp ý xây dựng nội bộ luôn thẳng thắn chân tình, cởi mở nhằm giúp nhau cùng tiến bộ. Bốn là, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đồng chí chi ủy viên và mỗi đảng viên trong chi bộ luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm theo mục tiêu của Vụ TCCB là xây dựng đội ngũ cán bộ “Đoàn kết, công tâm, trách nhiệm, hiệu quả”.

.

Bên cạnh đó, Chi ủy và lãnh đạo Vụ luôn đề cao tính tiên phong gương mẫu trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phàn nàn trước khó khăn, thử thách gian nan.

.

“Mỗi đảng viên ra sức phấn đấu thực hiện tốt 5 vấn đề nêu trên thì Chi bộ nhất định đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị”, Bí thư Chi bộ Vụ TCCB Nguyễn Hoàng Tuấn chia sẻ.

.

Hòa An

Top