Hà Nội

Xây dựng Đảng gắn với xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết

(Chinhphu.vn) - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Quản trị và Đảng bộ Hội trường Thống Nhất đã luôn chỉ đạo sát sao, phối hợp nắm bắt và giải quyết kịp thời tình hình diễn biến tư tưởng, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị; bảo đảm công bằng, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động, tạo được sự thống nhất, đồng thuận, đoàn kết cao trong tập thể.

26/08/2020 11:25

Đồng chí Đỗ Tuấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản trị phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Giang

Bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần

.

Đồng chí Đỗ Tuấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản trị cho biết, trong những năm qua, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo và của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP về xây dựng VPCP kỷ cương, chất lượng, chuyên nghiệp, hiện đại, Cục Quản trị luôn được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo VPCP.

.

Theo đồng chí Đỗ Tuấn Dũng, trong bối cảnh Dự án cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và VPCP được triển khai, đến nay sắp hoàn thành những hạng mục cuối cùng, nâng số lượng phòng họp tiếp khách lên đến 37 phòng (tăng gấp 3 lần so với trước đây), đã đáp ứng hầu hết các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng VPCP. Cũng vì vậy mà số lượng, khối lượng công tác hậu cần kỹ thuật tăng lên rất nhiều, xấp xỉ 3 lần. Công việc tăng nhưng về nhân sự của Cục Quản trị trong giai đoạn qua lại giảm đáng kể, điều đó cho thấy năng suất cũng như cường độ lao động lớn hơn rất nhiều.

.

Bên cạnh việc bảo đảm nhiệm vụ thường xuyên và các công việc phát sinh do triển khai dự án cải tạo trụ sở, Cục Quản trị còn được giao tổ chức phục vụ các hội nghị lớn như Hội nghị ASEAN, GMS, WEF, APEC, Hội nghị Mỹ-Triều… cũng như các hoạt động đối ngoại khác của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

.

Để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản trị đã thống nhất các định hướng chỉ đạo. Cụ thể, đã tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và việc học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, lãnh đạo Cục thống nhất tổ chức triển khai xây dựng quy trình, quy định công tác. Đến nay đã ban hành trên 50 quy chế, quy trình như: Quy trình phục vụ họp, tiếp khách; quy trình phục vụ đoàn công tác địa phương…từ đó công việc đi vào nề nếp.

.

Hằng năm Đảng ủy, lãnh đạo Cục đều tổ chức các cuộc thi kỹ năng cho công chức, người lao động như thi lái xe giỏi, thi kỹ năng phục vụ các cuộc họp, hội nghị lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kỹ năng phục vụ các cuộc tiếp khách nước ngoài… Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.

.

Tuyên truyền phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản của đảng ủy, lãnh đạo cấp trên với những hình thức phù hợp. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, công chức trong đơn vị; lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của công chức, viên chức, người lao động để có hướng giải quyết, tạo điều kiện cho đảng viên, công chức, người lao động tham gia xây dựng đảng, xây dựng tập thể Cục Quản trị ngày càng vững mạnh…

.

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản trị cho biết, có được kết quả công tác như trên, bên cạnh sự nỗ lực, tự giác, đoàn kết khắc phục khó khăn của đảng viên, công chức, người lao động và các Chi bộ, sự phối hợp hỗ trợ của các Vụ, Cục, đơn vị trong VPCP và các cơ qan, đơn vị liên quan, Cục Quản trị luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo VPCP với rất nhiều sự quan tâm đến tư tưởng, đời sống công chức, người lao động toàn cơ quan, đơn vị.

.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản trị cam kết, sẽ quyết tâm hơn nữa để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần phục vụ tốt các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và VPCP trong thời gian tới.

.

Đồng chí Trần Hữu Phước, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Hội trường Thống Nhất phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Hiếu

Phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp, phong phú các dịch vụ

.

Hội trường Thống Nhất là đơn vị sự nghiệp bên cạnh nhiệm vụ phục vụ các cuộc họp, ăn nghỉ đối với các cấp lãnh đạo và tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu giống như các đơn vị sự nghiệp khác trong VPCP, Hội trường Thống nhất còn có nhiệm vụ quan trọng đó là quản lý, bảo tồn di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập.

.

Đồng chí Trần Hữu Phước, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Hội trường Thống Nhất cho biết, với các nhiệm vụ chính trị đa dạng và đặc thù, đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy phải có sự thống nhất cao từ đảng ủy đến chi ủy, sự đồng thuận của đảng viên, viên chức và người lao động trong mọi hoạt động của đơn vị.

.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Hội trường Thống Nhất đã lãnh đạo đơn vị liên tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

.

Cụ thể, đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập, luôn đổi mới trưng bày và làm phong phú các dịch vụ để thu hút hơn 1,2 triệu lượt khách đến tham quan/năm.

.

Bên cạnh đó, luôn bảo đảm phục vụ chu đáo và chuyên nghiệp các cuộc họp và tiếp khách tổ chức tại Dinh Thống Nhất của lãnh đạo Chính phủ, phục vụ chu đáo việc ăn, nghỉ của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo VPCP tại các nhà khách.

.

Kết quả hoạt động có thu của đơn vị luôn đạt hoặc vượt khoảng từ 10% so với kế hoạch doanh thu được lãnh đạo VPCP giao, đóng góp về Quỹ hỗ trợ người lao động VPCP trung bình hàng tỷ đồng/năm. Bảo đảm thu nhập của viên chức và người lao động ổn định, từng bước nâng lên, giúp viên chức và người lao động Hội trường Thống Nhất yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.

.

Đồng chí Trần Hữu Phước, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Hội trường Thống Nhất cho biết, để có những kết quả như trên trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy Hội trường Thống nhất có vai trò đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

.

Cấp ủy đã khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị, luôn tiên phong gương mẫu về mọi mặt và thể hiện được vai trò là đầu tàu, nhất là vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Cấp ủy thực sự là trung tâm của sự đoàn kết, nơi quy tụ sức mạnh của tập thể Hội trường Thống nhất. Đảng ủy Hội trường Thống Nhất luôn xác định xây dựng tổ chức Đảng phải gắn với xây dựng bộ máy quản lý và các đoàn thể vững mạnh, từ đó có sự quan tâm và chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ với Công đoàn và Đoàn Thanh niên cơ sở để nắm bắt và giải quyết kịp thời tình hình diễn biến tư tưởng của viên chức và người lao động tại đơn vị; chủ động, kịp thời trong việc thực hiện đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cũng như chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của viên chức và người lao động; bảo đảm công bằng, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động đặc biệt trong công tác quản lý tài chính, mua sắm và xây dựng, sửa chữa, trong công tác bổ nhiệm cán bộ và khen thưởng. Vì vậy tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao trong tập thể; uy tín và vai trò cấp ủy được nâng lên, góp phần quan trọng trong xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện giúp đảng viên, viên chức, người lao động an tâm công tác và cống hiến, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

.

Nhật Thy

Top